Ollé Bertrán

5 factors a tenir en compte en comprar un habitatge durant la jubilació

Comprar un segon habitatge és una opció per la qual estan optant cada vegada més persones durant la jubilació. Hi ha diversos factors que actualment faciliten la compra d’una casa durant aquesta etapa de la vida.

Pla de pensions

Es compta amb l’ingrés estable de les pensions, la qual cosa la banca considera un avantatge a l’hora de concedir una hipoteca, ho veu com un salari garantit. Si es compta amb un pla privat de pensions, l’avantatge es considera encara més gran.

Primer habitatge

En general es compta ja amb un primer habitatge, la qual cosa constitueix un altre avantatge al moment de donar suport a la hipoteca i en cas que es vulgui vendre-la per finançar part de la compra, el IRFP permet als majors de 65 anys no tributar per les plusvàlues obtingudes de la venda d’un habitatge habitual.

Prejubilats

Actualment els prejubilats, l’edat oscil·la entre els 55 i 65 anys, tenen altes probabilitats que la banca els concedeixi la hipoteca, ja que solen tenir un perfil socioeconòmic entre mig i mig alt i cobren trams més alts de pensió.

Hipoteca a curt termini

S’ha de prendre en compte que la majoria de les entitats bancàries col·loquen com edat límit per acabar de pagar la hipoteca els 75 anys, algunes arriben fins i tot fins a 80 anys, de manera que la hipoteca serà de curt termini, amb un terme màxim per pagar de 10 a 15 anys.

Menors interessos

En aquests casos les entitats bancàries no són partidàries de cobrir més del 50% del cost de l’habitatge, però, en tractar-se d’una hipoteca de curt termini, els interessos a pagar solen ser menors que en una de 30 anys, la qual sempre tindrà quotes més elevades