Ollé Bertrán

Renda 2019: deducció per habitatge habitual

Tots els contribuents que van adquirir el seu habitatge abans l’1 de gener de 2013 estan a temps d’aprofitar la reducció per habitatge habitual que va aprovar el Govern.


Els contribuents que la adquirissin abans poden seguir beneficiant d’aquestes deduccions en les mateixes condicions si segueixen pagant l’immoble, amb les quanties desglossades en dos trams: un d’estatal i un altre d’autonòmic.


Per aplicar aquesta deducció en la declaració de la renda, cal que l’adquisició de l’habitatge s’hagi realitzat mitjançant finançament aliè, és a dir, mitjançant un crèdit hipotecari.


Per poder beneficiar-se d’aquesta deducció cal tenir clar quin és el concepte d’adquisició d’un habitatge habitual, que a efectes de deducció, és l’adquisició en sentit jurídic de dret de propietat o ple domini de la mateixa, encara que aquest sigui compartit, sent indiferent el negoci jurídic que l’origini.


Aquesta és una de les deduccions més avantatjoses ja que el contribuent pot desgravar fins a un 15% d’un import màxim de 9.040 euros. Això suposa que qui tingui una hipoteca, pot arribar a reportar una quantitat de fins a 1.365 euros si ha arribat al màxim, i aquí no només s’inclou el capital, sinó també els interessos, i les assegurances que es van contractar per a la concessió del préstec.


En el cas que les parelles presentin la declaració de forma individual el màxim que podran desgravar és un 0,15% d’un màxim de fins a 9.040 euros cadascun.


D’altra banda, hi ha una altra modalitat de reducció que és per al concepte de rehabilitació d’habitatge. On podran acollir-se a la desgravació qui hagin destinat quantitats per obres de rehabilitació o ampliació de l’habitatge habitual o per obres i instal·lacions d’adequació de l’habitatge habitual a persones amb discapacitat, sempre que aquestes obres hagin finalitzat abans l’1 de gener de 2017.


En aquest cas la reducció que es pot obtenir és d’un 15% d’un màxim de 9.040 euros, sent una part de l’impost de caràcter estatal i una altra autònom.


Igualment, hi ha deduccions per al lloguer d’habitatge habitual, encara que això depèn de cada comunitat autònoma. La majoria, compta amb una reducció de l’IRPF per al lloguer de l’habitatge i la majoria ofereix avantatges per als joves, persones amb discapacitat i majors amb una determinada renda.


En concret a Catalunya, hi ha disponible una deducció autonòmica per arrendataris pel lloguer d’habitatge habitual d’un 10%, amb un límit màxim de 300 euros anuals (o de 600 euros anuals en cas de família nombrosa), tot i que per a això cal complir els següents requisits:


El llogater ha de tenir menys de 32 anys i cobrar menys de 20.000 euros anuals (o 30.000 en cas de tributació conjunta).
Hi ha d’haver estat a l’atur almenys 183 dies o més durant l’any 2018
Ha de tenir un grau de discapacitat d’un 65%
Ha de ser vidu o vídua i tenir 65 anys o més.

A més el pagament del lloguer ha de suposar més del 10% del salari del contribuent.


Però no només l’arrendatari pot gaudir de la deducció, l’arrendador pot deduir-se de fins a un 60% dels rendiments del lloguer i aquesta deducció es calcula sobre el rendiment net positiu que hagi obtingut del lloguer d’un habitatge, independentment de l’edat dels arrendataris.


Per poder beneficiar-se d’aquesta reducció, l’immoble arrendat s’ha d’utilitzar com habitatge de l’arrendatari i cal que les rendes obtingudes tributin com a rendiments del capital immobiliari i no com a activitat econòmica.


Però compte, hi ha casos en què l’arrendador pot perdre el dret a la reducció, per exemple, si el contribuent no inclou els ingressos i despeses obtinguts pel lloguer d’habitatge en la seva declaració de l’IRPF.


En el cas que tinguis dubtes tant com a comprador o venedor, com a arrendador o arrendatari, el millor és posar-se en mans d’algun assessor fiscal, perquè estudiï el nostre cas i ens informe de totes les deduccions de les que ens puguem beneficiar.

Ollé Bertrán

QUANT COSTA UNA MUDANÇA

Sabem que afrontar una mudança mai resulta una tasca agradable i que normalment és una situació que genera molt estrès.

Independentment que ens decidim per dur-la a terme nosaltres mateixos, o si per contra encarreguem la feina a una empresa especialitzada, hi ha certes ‘tasques’ que hauríem de fer abans que carreguem les coses en el corresponent camió i que ens facilitaran el procés.

Organitza: cal aprofitar el moment de fer una mudança per desfer-nos de tot el que ens sobre, d’aquell moble vell que ja no t’agrada o aquesta vaixella que tens a mitges, si més no hagis de portar-te, millor. A més això et permetrà fer-te amb algunes coses noves que podràs estrenar a la casa nova.
Separar: has de separar les coses més fràgils i embolicar-les en paper de bombolles i al seu torn ficar-les en caixes i els articles més tous poden anar en bosses d’escombraries ben precintades, que ocupen menys espai. Així mateix, pots aprofitar els calaixos dels armaris per deixar dins coses, que no siguin pesades ni fràgils, però que evitaran que portis massa caixes i bosses.
Neteja: assegura’t que la nova casa està neta i recent pintada, en cas contrari, aquesta haurà de ser la teva primera tasca abans de portar-ho tot, és obvi que és més fàcil fer-ho amb la casa buida que amb els mobles.
Com comentàvem al començament de l’article, dur a terme una mudança no és tasca fàcil, així que el millor és plantejar-nos la idea de buscar una empresa que ho faci per nosaltres.

Pel que fa al preu que pot costar una mudança, normalment depèn de molts factors:

Volum: mesurar el volum dels articles que has de moure en metres cúbics et donarà informació sobre el tipus de vehicle que necessitaràs, el temps que necessitaràs per carregar i els tipus d’embalatge necessaris.
Accessibilitat: ja que si vius en una zona de difícil accés caldrà pensar en un vehicle determinat o en un elevador especial.
Distància: la distància entre el punt d’origen i el de destinació, influeix en el preu de la mudança.
Temps: no és el mateix demanar un servei en dies laborables que en un cap de setmana o vacances, on els preus són més elevats.
Serveis addicionals: si necessites embalatges especials, desmuntatge i muntatge de mobles o un emmagatzematge temporal perquè no tinguis disponibilitat de la casa encara …
Articles especials: ja siguin objectes de valor o fràgils que requereixin una cura especial o mobles o articles més voluminosos o pesats.
Així mateix, quan demanis pressupost has de tenir en compte aquestes coses:

Estudi físic: una bona empresa de mudances té a veure físicament la casa per estimar les despeses, d’una altra manera, per telèfon o per email probablement pagaràs per serveis que no necessitis.
Embalatge: si ve o no inclòs en el preu.
Marge de pressupost: et convé deixar alguna part dels diners per a possibles imprevistos.
En general i tenint en compte que els preus varien en funció de la ciutat, tipus d’habitatge, estris i tot el que hem vist anteriorment, aquests són alguns preus estimats i aproximats de quant pot valer una mudança:

Habitatge de 1 habitació: Mudança 400 € + Embalatge 100 €
Habitatge de 2 habitacions: Mudança 500 € + Embalatge 150 €
Habitatge de 3 habitacions: Mudança 650 € + Embalatge 200 €
Habitatge de 4 habitacions: Mudança 900 € + Embalatge 250 €
No obstant això, i encara que els costos de les mudances actualment han disminuït, el millor és que comparis pressupostos, ja que normalment els costos solen variar fins a un 40% a causa de les condicions específiques de cada client i de les seves necessitats. Així que hauries de plantejar preguntar en almenys quatre empreses per poder comparar i triar la que millor et convingui.

Ollé Bertrán

COM TRIAR LA PINTURA DE CASA TEVA PER ENCERTAR

Quan ens vam decidir a pintar la nostra casa sempre ens sorgeix el dubte ¿tot en blanc? ¿Ens arrisquem amb algun color potent? ¿Fem servir algun to neutre? Tot això dependrà molt tant del tipus d’habitatge que tinguem, com de la grandària de les habitacions, si l’espai compta o no amb llum natural, i per descomptat cal pensar en la decoració, però sempre hi ha algunes pautes generals que hauríem de seguir perquè el que pintem ens agradi i no haguem de plantejar-nos tornar a pintar a l’any següent …

Abans de pintar:

Preparar superfície: cal preparar les parets traient totes les imperfeccions i deixant-les el més fines i llises possible perquè el producte cobreixi bé.
Productes de qualitat: és important que usem productes de qualitat, que siguin apropiats tant per la superfície com per l’espai.
Per triar la pintura:

Colors: hi ha una gamma cromàtica increïble, des de tons neutres a fluorescents, però ¡compte! cal tenir en compte certes coses per no equivocar-te amb el color:
Mostrari: és una manera que veiem el color, però el color en paper no sol ser fiable, ja que un cop a la paret i depenent de l’espai i de la llum pot variar poc o molt.
Aplicacions: també existeixen aplicacions online per veure com pot quedar el color en una estada, encara que igual que amb el paper no s’ajusta a la realitat al cent per cent.
Prova: la millor opció per comprovar que el color que ens agrada és el que queda a la paret, és pintar una zona de l’habitació. Cal observar-lo a diferents hores del dia per veure com queda segons la llum que rep i si queda al teu gust.
Combinar colors: pot semblar tasca fàcil, però té la seva tècnica, si no tens clar com combinar-los no abusis de posar molts en les diferents estances perquè restarà harmonia a la casa, així mateix si el que vols és combinar-los en la mateixa habitació no facis servir més de 3 on un color sigui el dominant, un altre secundari i un altre final que es farà servir per donar les notes de color.
Acabats: poden ser mates o setinats, la primera cobreix més i es necessiten menys capes per cobrir la superfície, per contra les setinades solen tenir una mica de brillantor i resisteixen més.
Decoració: si tens mobles especials i molt colorits, és millor que pintis les parets amb colors neutres i li deixis el protagonisme al mobiliari, per contra, si tens mobles neutres o clars, pots donar-li a la paret aquest toc de color perquè destaqui .
Altres trucs a tenir en compte:

Per engrandir un espai: només cal pintar el sostre més clar que les parets.
Per eixamplar un espai: cal pintar les parets del fons més fosques que les laterals.
Integrar: també pots integrar llibreries o armaris d’obra pintant-los del mateix color que les parets.
No obstant, quan pintem casa nostra, hem de tenir en ment què és el que volem transmetre i com volem sentir-nos en cada estada, ja que en funció d’això ens decantarem per uns colors o uns altres, tenint en compte que els colors neutres i suaus et donen pau i serenitat i que els colors vius i intensos són per sentir-te amb energia.

El més important a tenir en compte quan decideixis pintar és no regirte per les modes, i pensar en conjunt, veure l’espai disponible, la llum que hi ha a cada habitació i combinar-ho amb els mobles i la decoració, buscar l’harmonia i com sempre, deixar-te assessorar pels experts a l’hora de triar el tipus de pintura i l’acabat.

Ollé Bertrán

QUÈ SÓN LES SOCIMIS I COM ESTAN EN L’ACTUALITAT

Les socimis o Societats Cotitzades anònimes d’Inversió en el Mercat Immobiliari, són un vehicle d’inversió molt de moda al nostre país, que es va aprovar en la llei 11/2009 i el encaix legal no va convèncer i es va tornar a modificar tres anys després, amb una última modificació que podem trobar a la llei 121/15.

L’escenari on es va produir la creació de les socimis a Espanya era en plena crisi del sector immobiliari, de manera que es van crear facilitats i incentius fiscals per a la seva posada en marxa, ja que en aquests anys ningú invertia en habitatge. I es van produir alguns canvis en els requisits des de la primera aprovació, com ara:

El capital social mínim per a la seva creació es va quedar en 5 milions (en lloc dels 20 milions que es requerien al principi)
Les socimis es podien crear amb un sol actiu
Estan obligats a invertir en borsa
Estan obligats a repartir dividends d’almenys el 80% de les rendes
Es van eliminar els límits d’endeutament de la societat.
Aquestes societats procedeixen de la versió americana de REIT (Real Estate Investment Trust) que és una inversió financera que va aparèixer als EUA en la dècada dels 60 i que va arribar a Europa per canalitzar les inversions immobiliàries a través de les societats que cotitzen en borsa.

L’activitat principal de les socimis és la compra, promoció i rehabilitació d’actius urbans (pisos, locals, centres comercials, naus logístiques, etc.) per posteriorment llogar-los o com a participació en el capital d’una altra Socimi.

Els requisits per a crear una Socimi són:

Ha de cotitzar en un mercat regulat com l’espanyol o l’europeu.
Ha de realitzar almenys una inversió del 80% del seu actiu en immobles urbans, oferts en lloguers o accions conjuntes amb altres socimis.
Han de tenir un mínim de 3 anys d’explotació en arrendament abans de poder ser venuts, i de 7 anys per a desenvolupaments propis.
No hi ha un mínim d’immobles actius.
El capital social mínim de la SOCIMI pot ser d’uns 5 milions d’euros.
Repartiment de dividends: 90% del benefici brut d’explotació, 100% dels dividends d’altres socimis i 50% de les plusvàlues dels immobles.
El free float o capital flotant mínim serà de dos milions o el 25% del capital social.
Els resultats de les companyies han de presentar informes de comptes cada 6 mesos.
Tot això comporta que les socimis siguin una forma d’inversió que requereix una gran transparència. De fet, és un producte que està funcionant amb força èxit a Espanya, ja que compten amb tots aquests avantatges:

Estan obligats a crear una inversió amb contractes llargs, mínim a cinc anys.
Tributació en línies generals en un règim fiscal privilegiat tributant per l’Impost sobre Societats a un 18% sobre el resultat de la societat i els seus ajustos.
Si més de la meitat de l’actiu o immoble són pisos de lloguer ha una bonificació del 20% sobre les rendes generades per les mateixes.
Els socis tenen un tractament excel·lent: persona física: 0%, persona jurídica +/- 14%
Deducció per reinversió de plusvàlues del 6% de les mateixes sobre la quota total.
Exempció de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats en operacions de constitució, aportacions que no comportin diners i ampliació de capital
I estan exempts d’impostos municipals i de plusvàlua.
Les empreses veuen en aquest tipus d’inversió unes rendibilitats atractives amb uns resultats interessants, i segons els experts, amb la recuperació del mercat immobiliari, aquest creixement s’està duent a terme a un bon ritme i les perspectives es centren especialment en el sector de la logística i d’oficines.

Ollé Bertrán

COMPRAR UNA CASA RURAL PER LLOGAR

El turisme rural es defineix com la pràctica del turisme en un entorn campestre, sovint allunyat dels nuclis urbans, ja sigui un poble o zones als afores de la ciutat.

Aquesta activitat va començar a tenir el seu auge a Espanya allà pel 2001, on es va passar d’unes gairebé sis mil cases rurals existents, a triplicar aquesta xifra en alguna cosa més que una dècada.

Però per obrir una casa rural cal seguir una sèrie de passos:

Analitzar si la casa reuneix les condicions adequades per desenvolupar aquesta activitat. És a dir, cal fer un estudi de viabilitat tant tècnic com econòmic i determinar qüestions com ara, si és legal, el tipus d’establiment, quantes habitacions pot tenir, quin cost portarà la rehabilitació, etc.
Normalment, cada comunitat té la seva pròpia normativa, i cal informar-se bé per donar resposta a aquestes preguntes.

Decoració i estètica: aquest tipus d’allotjaments es diferencien d’un hotel o d’altres llocs perquè la gent va buscant certes comoditats però en un lloc rural. El millor és respectar l’estructura original de la casa, potenciant els elements de construcció com la pedra o la fusta i afegint elements de decoració de cases antigues, juntament amb materials naturals com fibres vegetals, en definitiva, tot el que sigui d’acord amb estar en contacte amb la natura.
Tràmits: en general, el procés perquè puguem posar en marxa la nostra casa rural està entre un i dos anys. Si es tracta d’una edificació menys es demanarà una llicència i si és una obra més gran caldrà demanar un projecte visat al Col·legi d’Arquitectes. Després cal sol·licitar la llicència d’obertura a l’Ajuntament i pagar les taxes. Així mateix, cal donar d’alta fiscal a l’habitatge amb la categoria d’Allotjament Rural a Hisenda.
El fet de comprar una casa rural per llogar-suposa una bona font d’ingressos, ja que el turisme rural segueix sent molt important a casa nostra i hi ha moltíssimes persones que trien aquesta forma d’allotjament per passar les seves vacances, però no tot són avantatges. Aquí enumerem algunes de les preocupacions que assalten als propietaris de cases rurals:

Valoracions: tots sabem que estar exposats a les xarxes socials és molt positiu per guanyar publicitat, però no sempre hi ha comentaris positius, i si per casualitat algun client posa alguna queixa, això influirà en les futures reserves, amb el que podem trobar clients que intentaran coaccionar al propietari perquè els rebaixi el preu o els doni algun dia gratis a canvi de no posar una valoració negativa.
Augment de preu dels subministraments: la llum, el gas, l’aigua … són subministraments l’preu augmenta d’any en any, de manera que els propietaris també han d’augmentar el preu del lloguer, sobretot per compensar la despesa que fan alguns inquilins, moltes vegades descompensat. Aquí, la solució podria passar per buscar sistemes de control que regulin les despeses.
Estafes o estafes: si els clients han de tenir cura amb les estafes a Internet de portals que anuncien allotjaments que després no existeixen, els propietaris tampoc estan exempts d’aquestes males pràctiques, com pagaments amb xecs sense fons o amb targetes robades.
Reserves: ja hi ha propietaris que obliguen a reservar per un cert nombre de nits, ja que la majoria reserven de dissabte a diumenge (és a dir, una nit) quan realment estan fent ús de la casa durant dos dies i en cap de setmana …
Cancel·lacions: el fet que es pugui cancel·lar gratuïtament fins a 24 hores abans de l’arribada, suposa un avantatge per al client, però no per al propietari, que es queda a última hora sense hostes i sense temps per poder ocupar la casa de nou. Això podria evitar-se, abonant un percentatge de la reserva perquè l’amo no perdi tots els diners.
Malgrat totes aquestes qüestions, comprar una casa rural per llogar-segueix sent una opció molt rendible, ja que, com hem apuntat aquest turisme segueix en auge ia més no és un turisme estacional, ja que els clients busquen una estada en un entorn rústic i natural durant tot l’any.

Ollé Bertrán

PROPÒSITS PER CUIDAR LA TEVA CASA A 2019

Com tots els anys, arriba el moment de fer propòsits, el deixar de fumar, apuntar-se al gimnàs, etc., està molt bé, però què passa amb la nostra casa? Aquí és on passem la major part del temps ia més és el nostre refugi quan per fi vam acabar el dia. Arribar a una llar segura i confortable ens dóna harmonia i seguretat, aquí us donem alguns consells per anticipar-nos a qualsevol eventualitat i tenir una casa cuidada:

Electricitat: és un dels temes més importants als quals cal prestar atenció a una casa. Gairebé tot el que fem servir és elèctric, electrodomèstics, calefacció, aire condicionat i per suposat la llum. Doncs bé, és recomanable revisar les instal·lacions un cop l’any per evitar algun curtcircuit que pugui provocar alguna cosa pitjor, així com revisar els electrodomèstics i tenir sempre bombetes a mà per si es fon alguna.
Fontaneria: en la mateixa línia que l’apartat anterior, aquest punt també és fonamental. Cal revisar les claus de pas i les canonades anualment, comprovar que no hi ha fuites i revisar les aixetes.
Calefacció: en aquest cas dependrà del tipus de calefacció que es tingui, però no està de més revisar el que tinguem a casa amb l’ajuda d’un professional.
Finestres: és una de les coses fonamentals a la casa, donen llum i permeten la ventilació, però si no estan en bones condicions poden fer-nos gastar molts diners en calefacció a l’hivern i en aire condicionat a l’estiu, de manera que han de ser hermètiques i comptar amb un bon aïllament. Així mateix, cal comprovar els tancaments i les persianes.
Exposició: si tens la sort de tenir llum natural a casa, has de saber que a més del consegüent estalvi en il·luminació, també serveix com a font de calor. L’única cosa que has de fer és obrir les cortines quan el sol entri per la finestra i tancar-les quan se’n vagi, però ull, posa especial cura en si la llum del sol dóna directament a algun moble o tapisseria perquè en aquest cas, podria fer-se malbé.
Jardins: si tenim la sort de tenir jardí, hem de saber que també és la nostra responsabilitat mantenir-lo en perfectes condicions. Evitant que les plantes i / o els arbres puguin provocar que es faci malbé alguna part de la casa o el que és pitjor, d’algun veí. Cal podar i mantenir aquesta zona molt ben cuidada.
Punts febles: si vius en una casa independent o xalet, és important prestar atenció als sostres (per les pluges o nevades) i de la xemeneia.
Per tot això que hem comentat, el millor és contractar un professional que s’encarregui del manteniment de la llar, ens pot resultar més car, però a la llarga, si no comptem amb els serveis d’un expert, pot ser que en cas d’accident, s’agreugi el problema. Una solució, podria ser, destinar un petit pressupost anual perquè ens facin aquest tipus d’activitats, així no haurem de desemborsar els diners d’una vegada.

Juntament amb els punts enumerats anteriorment, hi ha una altra sèrie de factors que igualment influeixen per aconseguir que la nostra casa estigui cuidada, i aquests són:

Espai: una casa amb molts mobles i on no flueixi l’espai, costa més treball de mantenir. Desfés-te de mobles inservibles i compra o reutilitza els que siguin més pràctics, d’aquesta manera la casa es veurà més àmplia i lluminosa.
Ordre: és fonamental mantenir l’ordre en una casa perquè llueixi acurada. Des de la cuina o el bany fins al dormitori i els seus armaris. Tot ha d’estar ordenat perquè les coses no es facin malbé, sapiguem on són i on col·locar cadascuna. Per a això, serveix-te d’organitzadors i diverses formes d’emmagatzematge que existeixen.
Color: els colors clars donen molta harmonia a la casa ia més són més fàcils de mantenir. Així i pots valer-te de teles i objectes que li donin aquest toc de color a les diferents estances.
Amb aquests aspectes bàsics però no per això sense importància, podrem mantenir la nostra casa acurada l’any que ve i sempre …

Ollé Bertrán

TENDÈNCIES DE DECORACIÓ PER A 2019

Una vegada que s’acaben el Nadal i guardats tots els objectes i decoració típics d’aquestes dates, un dels propòsits d’aquest any que comença pot ser donar-li un aire nou a casa teva.

Per a això, anem a deixar aquí algunes de les tendències que van a dur-se a decoració d’interiors per a l’any 2019 que està a la volta de la cantonada …

Espais oberts: com és habitual, cada vegada es porta més el d’obrir la casa i no encaixonar espais. Això suposa que aquestes zones es veuran més il·luminades i tot fluirà d’una manera més lliure. En aquest punt, podem parlar d’una novetat, si ja tenim el saló-menjador o la cuina-saló, ara el que es portarà serà un dormitori que s’obre al bany, aquí el color segueix estant dominat pel blanc amb acabats metàl·lics en els detalls en daurat i bronze.
Colors: quant a colors, el que es porta és l’harmonia, tenint en compte el d’obrir els espais, és lògic que ens decantem per colors neutres amb alguna pinzellada de color càlid com taronges, teules o bordeus. I alhora quan disposem d’espai, el que es busca, és crear frescor i elegància, amb combinacions de vermells, verds i blaus com colors més foscos. Així mateix, atreveix-te amb estampats grans. A més a les estances més grans com el saló, pots incloure acabats artesans per al sostre o les parets i donar-li protagonisme a aquesta zona de la casa.
Naturalesa: la naturalesa segueix estant de moda, no només a manera de plantes que donin un aspecte molt natural a casa teva, sinó amb la incorporació de mobles i objectes fabricats en materials i fibres naturals.
Fusta: d’acord amb el punt anterior, la fusta segueix regnant com a element natural per introduir-lo en casa, ja sigui en forma de mobles, o decidiéndonos per ella per folrar el terra o les parets.
Barreja de textures: a més de la fusta, la tendència és a barrejar-la amb altres materials, com pedra i metall.
En els tèxtils, també veurem aquesta disposició a combinar teixits per donar tocs de color a l’estada. Així mateix, les catifes segueixen tenint protagonisme i es porten amb més estampats fent que contrastin amb la neutralitat dels colors, incloent-hi la pinzellada de tons càlids.

Pel que fa als estils, enguany hi ha sort perquè hi ha molt on triar:

Nòrdic: des que vam descobrir l’estil nòrdic, no hem parat d’incorporar-lo a les nostres cases, es tracta d’una tendència pràctica i lluminosa, on primen els colors clars i el natural.
Minimalista: se segueix apostant pel menys és més, però ull, amb una especial atenció als detalls i eliminant el que no és necessari. Això no vol dir que l’espai quedi buit, sinó que el que hi hagi, sigui original i estigui ben col·locat.
Estil industrial: tenint en compte que es porten els espais oberts, aquesta tendència és molt apta per a aquest tipus d’habitatges. Encara que pugui semblar una mica masculina, afegint-li petits detalls, aquesta decoració queda molt elegant i amb estil.
Ètnic o boho chic: té a veure amb la tendència als materials naturals i la barreja de textures per als tèxtils que hem comentat. Amb detalls ètnics i mobles en fibres naturals.
Japandi: aquesta tendència és barreja entre la nòrdica amb la seva calidesa i la japonesa amb la seva harmonia. Una decoració sense luxe i amb materials naturals.
Wabi sabi: aquí sí trobem estètica japonesa, buscant la bellesa en la imperfecció tant en les esquerdes com en les marques que deixen el pas del temps en mobles i objectes.
Mediterrània: aquesta potser és la tendència més ‘nostra’, ressaltant la pedra, la calç i la fusta tan típiques de les cases mediterrànies.
Africana: torna a estar de moda amb la seva naturalesa artística i espiritual i la seva decoració eclèctica.
Ja saps, no et quedis enrere i comença a adaptar la teva casa al nou any que comença …

Ollé Bertrán

ELS AVANTATGES DE VENDRE AMB UN AGENT IMMOBILIARI

Una vegada que ens plantegem vendre la nostra casa, normalment creiem que es tracta d’una gestió fàcil i que la podem fer nosaltres mateixos. Però hi ha molts factors que ens poden fer que el procés s’allargui i que ens agobiemos en l’intent, per evitar-nos problemes i facilitar-nos la venda, el millor és contractar els serveis d’un agent immobiliari. A continuació enumerem els avantatges que ens pot proporcionar comptar amb l’ajuda d’un professional:

Planificació: encara que hi ha un moment en què decideixes que has de vendre, tot això porta un procés, i l’ideal és que ens posem en contacte amb l’assessor com més aviat millor, d’aquesta manera ens podrà dissenyar un pla de venda que sigui efectiu i tenint en compte les nostres necessitats tant de temps com financeres. Quan les coses es planifiquen, es pot actuar en el moment adequat evitant decisions dolentes i precipitades.
Avaluació: un bon agent immobiliari, avaluarà en primer lloc les teves necessitats, però també serà objectiu a l’hora de valorar la teva casa, proposant un preu real que farà que l’operació de la venda s’efectuï en el menor temps possible.
Informació: un professional coneix el mercat, de manera que podrà assessorar-tant en el preu al que has de taxar casa teva perquè sigui atractiva per als compradors com per oferir-te directament algun interessat, ja que compten amb una cartera de clients i pot ser que hi hagi algun que busqui el que tu vens.
Filtre: si no vols estar atenent el telèfon tot el dia o tot just pots gestionar les visites perquè no disposes de temps, contractant a un agent immobiliari, podràs evitar tot això, fins i tot no hauràs d’atendre als curiosos que s’acosten a casa teva només per passar l’estona i sense intenció de comprar. L’assessor gestionarà les trucades i les visites i sabrà avaluar qui són potencials compradors.
Paperassa: en una transacció de compravenda hi ha molts tràmits administratius que hem de dur a terme, la majoria complicats per a nosaltres, amb l’ajuda del professional immobiliari, aconseguirem centralitzar totes les gestions i ens estalviarem un procés majorment tècnic i tediós.
Estalvi de temps i diners: si penses que contractar els serveis en una agència immobiliària resulta més car, t’equivoques, independentment dels honoraris que es porti l’agència, ells trauran més benefici a casa teva amb un guany per a ambdues parts. Així mateix, i com comentàvem en l’apartat anterior, també ens estalvien temps de tràmits administratius, trucades i visites.
Rapidesa: quan deixes la venda del teu immoble en mans d’un professional, la venda s’efectua més ràpid, ja que disposen de diferents mitjans per a ells, des de la seva cartera de clients, als portals amb els que compten per a poder anunciarla.Todo això farà que la teva casa arribi a un nombre més gran de persones i que es vengui abans.
Recomanacions: juntament amb tots els avantatges que hem enumerat, l’assessor coneix el moment precís en què es pot realitzar la venda més efectiva i ràpida, aquí entren en joc el punt 1 de la planificació, per això és important que en parlem amb ells com més aviat millor i el punt 3 de la informació perquè saben com es mou el mercat i com és més fàcil vendre en un o altre moment.
Per totes aquestes raons, queda clar que quan deixes la venda del teu immoble en mans d’un agent immobiliari, en realitat surten guanyant les dues parts. Amb la qual cosa, no només tu voldràs vendre-la sinó que ells també seran els primers interessats en què així sigui. Aconseguiran que el teu habitatge sigui atractiva a primera vista perquè la transacció s’efectuï el més aviat possible.

Des de la nostra agència immobiliària Ollé Bertrán, estarem encantats de poder ajudar-te si vols vendre la teva casa. Comptem amb els millors professionals per assessorar-des del principi i durant tot el procés.

No dubtis en contactar amb nosaltres per a qualsevol dubte que puguis tenir, estem aquí per ajudar-te i assessorar-te: https://www.ollebertran.com/

Ollé Bertrán

COM PREPARAR UN HABITATGE PER vendre-la

Encara que ens sembli fàcil i una obvietat, un habitatge ha d’estar en perfectes condicions si volem que resulti atractiva per als futurs compradors i es vengui ràpid. És a dir, l’èxit o el fracàs de la seva venda, depenen molt de com i què ensenyes.
Com ja se sap ‘la primera impressió és la que compta’ i això també és aplicable quan ensenyem un immoble. Una de les coses bàsiques que podem aplicar quan volem preparar la nostra casa per vendre-la és el que s’anomena ‘Home Staging’ o el que és el mateix ‘posada en escena de la casa’ perquè aconseguim que la nostra casa llueixi la seva millor aspecte i arribi de manera positiva als futurs compradors. Aquestes són algunes regles bàsiques de l’Home Staging:
 Netejar i ordenar: pot resultar obvi, però és una de les regles primordials per ensenyar una casa. La casa ha de lluir polida i amb tot al seu lloc.
 Despersonalització: no importa el bonica que estigui la teva casa, la decoració que tinguis sempre serà “el teu decoració” i no té perquè agradar-li a tothom. Per això, l’ideal és mantenir una casa neutra, que no tingui massa objectes personals. De la mateixa manera, si tens les parets amb colors especials o decoració especial, el millor serà que pintes de nou la casa i que ho facis amb colors clars.
 Espai: no importa el petita que sigui la casa, el millor és reorganitzar l’espai, posar els menys mobles possibles però adequats, si pot ser que no semblin vells, i que la casa resulti folgada i lluminosa, per això últim, si no comptes amb llum natural hauràs de prestar atenció a col·locar una bona il·luminació.
 Reformar: aquest és un altre punt clau a l’hora de preparar un immoble per a la seva venda. Cal plantejar-se canviar coses que no funcionin o estiguin deteriorades amb l’ús i substituir-lo per coses noves. Cal prestar especial atenció al bany i la cuina, que són dues de les habitacions en les que més es fixa un comprador.
Aquí caldrà valorar si realitzarem petits canvis perquè no disposem de pressupost, o per contra ens plantegem alguna cosa més, fins i tot fer alguna obra. Tingues en compte que la inversió que facis es traduirà en un augment de preu, a més que la casa resultarà més atractiva i es vendrà abans.
Com hem vist, una cosa tan senzilla com preparar una casa per vendre-la pot resultar un procés més llarg i pesat del que creiem, si realment volem fer-ho bé i que la venda es faci el més ràpid possible, hem de plantejar-nos seriosament la idea de contractar els serveis d’un professional. Els avantatges de deixar casa teva en mans d’un professional són moltíssimes, però potser les més importants són aquestes:

  1. Informació: un agent immobiliari coneix el mercat, sap com treure-li partit al teu habitatge, ells prepararan el teu anunci fent que sobresurti de la resta, i el que és millor, compten amb portals i xarxes socials des d’on poden donar a conèixer el teu habitatge i fer que arribi a un major nombre de persones, de manera que augmenten les possibilitats d’una venda segura i ràpida.
  2. Negociació: evitaràs perdre el temps entre trucades i visites inoportunes de gent que potser ni tan sols està interessada a comprar. El teu assessor controlarà als possibles compradors i en el cas que hi hagi alguna oferta, podrà ajudar-te amb la negociació, ells han d’establir amb tu el marge i el límit en funció del preu de venda i t’assessoraran en les millors ofertes per aconseguir la venda.
    Des de la nostra agència immobiliària Ollé Bertrán, ens oferim per preparar el teu immoble, comptem amb els millors professionals per poder treure-li el major partit al teu immoble i que l’operació de compra-venda s’efectuï el més aviat possible, sense que hagis de preocupar-te per res.
    Des de la nostra web https://www.ollebertran.com/, podràs contactar amb nosaltres per a qualsevol dubte o consulta que puguis tenir, estarem encantats d’atendre’t.
Ollé Bertrán

ENCERTS PER DECORAR UN SALÓ IDEAL

El saló és una de les estances més especials de la casa, és el lloc on probablement ens reunim per menjar quan disposem d’un saló-menjador, i també el fem servir per relaxar-nos i veure la televisió.

Evidentment, depenent de cada habitatge, el saló tindrà unes dimensions i unes característiques que el faran únic, així que dependrà molt d’això i del nostre estil i gust personal el fet de decorar-d’una o altra manera.

No obstant això, hi ha alguns trucs i consells d’interiorisme perquè treure-li el major partit al saló, aquí van uns quants …

Pintura: El primer de tot és decidir si anem a pintar tot el saló del mateix color, o si preferim pintar segons quines parets en algun color diferent. Tot dependrà de la mida, és a dir, si comptes amb un saló petit, el millor és apostar per pintar-ho tot d’un sol color i neutre, si pot ser que s’assembli al color de la fusteria de les finestres, ja que així aconseguiràs ‘ampliar ‘l’espai. Si tot i així, la monocromia et sembla una mica avorrida per al teu estil, pots posar algun color intens com el gris fosc, per combinar-los amb colors més clars i amb fusta i faràs que l’estada guanyi en calidesa. El posar una paret d’un color diferent, també et pot ajudar a separar ambients, a la banda del color pots col·locar el menjador i deixar la resta de parets més clares per a la resta del saló.
Mobiliari: el més important a tenir en compte en aquest punt és la proporció. És fonamental mesurar l’espai, crea un plànol en el qual no faltin les finestres, els radiadors, endolls, etc., perquè tot és significatiu a l’hora de triar els mobles i la seva col·locació. El sofà sol ser la peça central en un saló, de manera que a més de comoditat, haurem de fer-nos amb un que sigui proporcionat a l’estada i col·locar la resta dels mobles sense obstaculitzar zones de pas ni finestres. Un altre factor important és la funcionalitat, de vegades ens centrem molt en l’estètica i passem per alt que necessitarem mobles útils que ens facilitin el dia a dia en aquesta estada com una taula auxiliar, mobles per a guardar les mantes o col·locar llibres, etc. La finalitat del mobiliari és que la distribució estigui compensada i sigui harmònica.
Il·luminació: independentment de si comptes amb una casa que tingui una bona il·luminació natural (que això ja ho tens guanyat) has de pensar que no hi ha llum tot el dia, i quan cau la tarda, el teu saló ha de seguir sent lluminós per a les diferents tasques que hi desempeñes. L’essencial aquí és col·locar les llums necessàries en el lloc adequat. La zona d’estar ha d’estar il·luminada, preferiblement amb llums de peu que il·luminin a l’sostre, després has de col·locar una bona il·luminació a la zona del menjador, i no t’oblidis de col·locar alguna llum indirecta a la part del televisor per evitar la fatiga visual. Si pot ser, has de fer servir llum càlida, que il·lumini bé però que no enlluerni, tot això amb la finalitat de passar l’estona el més relaxat possible.
Adorns: evidentment un saló no són només mobles i llums, també hem de incloure una decoració personalitzada que li doni caràcter i que parli de nosaltres, però alerta amb embotir els mobles! Com sol passar amb l’estilisme en roba, a casa igualment ‘menys és més’ i si posem molts objectes junts, al final no s’aprecia cap. Així mateix, cal incloure diferents elements per donar harmonia, com gerros, caixes, llibres, etc.
Parets: d’un temps ençà s’han convertit en un element més de decoració i pots fer-les servir per exposar objectes o quadres, així com per a col·locar marcs i fer composicions. Encara que tal i com hem comentat en el punt anterior, compte amb no sobrecarregar …
La decoració d’un saló a més de bonica i reflectir el nostre gust i la nostra personalitat, ha de ser pràctica i acollidora, ha d’estar disposada perquè ens faciliti el dia a dia i que afavoreixi el nostre relax i el dels nostres possibles convidats. Amb una mica de gust i amb aquestes idees podràs aconseguir un saló ideal, i si no, sempre tens l’opció d’acudir als experts perquè t’assessorin.