Ollé Bertrán

COM ES FA LA TAXACIÓ D’UN HABITATGE

La taxació d’un habitatge per una empresa especialitzada, suposa un valor afegit a l’hora de vendre o comprar un habitatge.

Davant valors emocionals o el desconeixement per part del venedor o del comprador quan es decideix posar un preu a un immoble, les entitats bancàries necessiten saber el valor objectiu d’aquest, per tant es demana una taxació oficial amb finalitat hipotecària i que garanteix el valor d’aquesta casa en un moment determinat.

Una taxació amb finalitat hipotecària es regula a través del Banc d’Espanya i es calcula emprant diversos paràmetres variables, depenent de la zona, la ubicació, els serveis que ofereix, la superfície de l’immoble, etc. Aquesta taxació serveix als bancs per garantir que l’habitatge té el valor suficient perquè en cas d’impagament es pugui recuperar el valor amb una hipoteca. És important saber que els bancs no solen finançar tot el valor de taxació sinó que normalment arriben al 80% del valor de taxació de l’habitatge.

La taxació és important per saber quin és el preu real de l’immoble que vols comprar, i encara que estiguis en el teu dret de comprar un habitatge per sobre del seu valor de taxació, aquest barem serveix per negociar amb el venedor, i sempre que tinguis en compte que el banc et aportarà el 80% d’aquesta quantitat i no del total, res impedeix comprar un immoble sobrevalorat.

Ara que sabem la importància de la taxació, descriurem el procés per conèixer quins passos has de seguir:

Demanar la taxació a una persona experta (arquitectes, arquitectes tècnics o enginyers) i si és una taxació hipotecària s’ha de fer mitjançant una societat homologada pel Banc d’Espanya.
El taxador demana una nota simple al Registre de la Propietat per comprovar que les dades que tenen són certes. Així mateix se li demana una còpia de l’escriptura de l’habitatge i es comparen aquestes dades amb les del Cadastre de l’Ajuntament corresponent.
El taxador acudeix a l’habitatge i comprova el següent:
Estat de l’edifici (tant si està rehabilitat o no, i en cas que sí, si té feta la inspecció tècnica -ITE-) l’aspecte de la façana, dels balcons, finestres, etc.
Ubicació: aquí també es té en compte els serveis amb què compta la zona (parcs, col·legis, etc.)
Superfície: no només compten els metres quadrats, sinó com veurem en una altra de les característiques també la distribució.
Il·luminació: té més valor un pis amb bona llum natural que un d’interior per raons òbvies.
Distribució: sembla una cosa òbvia, però un pis petit pot estar molt ben aprofitat pel que fa a espai i viceversa.
Ascensor: és un aspecte important a tenir en compte.
Eficiència energètica: si té bones finestres i compta amb elements que contribueixin a una millor eficiència energètica.
Un cop revisat tot això, el taxador emet un informe on apareix el següent:
Normativa de la taxació
Dades administratives: de la persona que ho sol·licita, del propietari i del banc.
referència cadastral
Quadre de superfícies: on apareix la superfície útil, la construïda incloent part proporcional de zones comunes.
Mètodes i costos: es calcula quant costaria tornar a construir aquesta casa en aquest lloc i per comparació es compara amb els habitatges de la zona (aquest és el mètode que s’utilitza per a habitatges ja construïts i desocupats)
Valor de taxació
Valors: depenent de la funcionalitat de la taxació poden sortir altres dades com el valor residual o el valor de mercat.
Condicionants: aquí s’especifiquen els avisos que el taxador requereixi oportuns, per exemple una caiguda o pujada dels preus a la zona per algun motiu.
El preu de taxació d’un habitatge ronda els 400 € aproximadament, però el millor és demanar pressupostos a diverses empreses ja que pot variar considerablement.

Una altra dada important és que pel fet que el mercat immobiliari es mou constantment, les taxacions solen caducar als sis mesos. Pel que és millor realitzar-la en el moment més proper a la compravenda de l’immoble.

No obstant això, per a aquesta i per moltes altres més informacions, es pot acudir a una agència immobiliària, ja que estan familiaritzats amb tots els processos necessaris per a qualsevol tipus de transacció. Des Ollé Bertrán, ens oferim a resoldre qualsevol dubte que pugui tenir tant per la compra com per a la venda del seu immoble.