Ollé Bertrán

Com vendre abans gràcies a la immobiliària

La intermediació immobiliària consisteix a contractar els serveis d’un agent immobiliari perquè ens proporcioni un assessorament individualitzat per tal que la nostra casa es vengui el més aviat possible i amb les millors garanties, a través d’un negoci jurídic.

Per a això, és important que es dugui a terme la signatura d’un contracte d’intermediació immobiliària o full d’encàrrec, mitjançant el qual s’estableixen els drets i obligacions de cadascuna de les parts, amb l’objectiu final de vendre la propietat en qüestió.

Aquest contracte d’intermediació immobiliària o full d’encàrrec no està regulat pel Codi Civil i per tant depèn del que pactin les parts, independentment d’això, hi ha un model en el qual s’han d’incloure els següents apartats:

  • Informació personal tant de l’intermediari com del propietari de l’immoble per poder identificar-los en qualsevol moment.
  • Informació de l’habitatge en què s’incloguin les dades registrals per tal de comprovar que l’habitatge no tingui cap càrrega.
  • El preu de l’habitatge és important especificar-ho, així com, l’autorització dels propietaris perquè l’agent intermediari rebi les quantitats en concepte de reserva i senyal.
  • En quines condicions es compromet l’intermediari a comercialitzar l’habitatge.
  • La durada del contracte que en general sol ser un període de sis mesos, aquí cal especificar a més si hi ha condicions de renovació o cessament de contracte.
  • L’autorització expressa per part dels propietaris per poder fotografiar i gestionar la publicitat de l’habitatge.
  • El lliurament de claus de part del propietari a l’intermediari.
  • Cal especificar si l’agent immobiliari tindrà un contracte de forma exclusiva.
  • Quins són els honoraris de l’agència, la quantia varia segons la localitat però oscil·la entre un 3% i un 7% de el preu de venda de l’immoble, a aquesta quantitat caldrà afegir l’IVA i s’especificarà quan i com es duran aquesta comissió.

Una vegada que s’ha signat aquest contracte d’intermediació immobiliària, cal tenir en compte tots els avantatges que comporta, ja que gràcies a això aconseguirem que el nostre immoble es vengui més ràpid.

Avui en dia les persones que volen vendre un immoble volen fer-ho amb totes les garanties i a través d’un servei personalitzat, per això la gent cada vegada confia més en els serveis d’un intermediari immobiliari, de manera que juntament amb un servei de qualitat puguin estalviar temps i evitar tots els problemes que comporta la venda d’un immoble.

Contractar els serveis d’un intermediari immobiliari no només suposa un assessorament personalitzat durant tot el procés sinó que anem a estalviar molt temps en gestionar tota aquesta feina d’intermediació immobiliària, és a dir, el nostre intermediari es dedicarà a organitzar les visites dels potencials compradors, es s’encarregarà de preparar la comercialització i la publicitat de l’immoble, a través dels seus portals, xarxes socials i la seva cartera de clients.

L’experiència d’un agent immobiliari aconseguirà que la venda sigui el més segura possible, ja que coneixen el mercat i podran posar-li un preu adequat al nostre habitatge perquè no estigui molt de temps a venda. Tot el procés es durà a terme d’una forma professional i legal, evitant falsos compradors o intents de frau.

A més en el moment en què signem el contracte tindrem el compromís per part de l’agent immobiliari que ens va a trobar un comprador el més aviat possible ja que l’objectiu final l’intermediari és el mateix que el de venedor, és a dir, vendre el més aviat possible a el millor preu possible.

La nostra agència immobiliària Ollé Bertrán, comptem amb els millors professionals perquè puguin exercir d’intermediaris immobiliaris i ajudar-te durant tot el procés de compravenda del teu habitatge.