Ollé Bertrán

CONEIX EL NOU PLA ESTATAL D’HABITATGE PER AL 2018-2021

El Govern va donar a conèixer el nou Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 que preveu ajudes per al lloguer i la compra de propietats per a menors de 35 anys, facilitant l’accés a l’habitatge en les zones afectades per la despoblació rural. Hi haurà una dotació per als quatre anys de 1.443 milions d’euros; un 62,5% més que en el pla anterior, segons l’anunciat pel ministre de Foment, Íñigo de la Serna.

En definitiva, la dotació serà de 350 milions per a aquest any; s’ampliarà fins als 357 milions el 2019; fins als 364 milions el 2020; i als 372 milions el 2021. El ministre ha assegurat que el nombre d’ajudes en el període de vigència del pla arribarà a les 557.109 ajudes i es crearan un total de 60.320 llocs de treball.

Pel que fa al temps en què es podran començar a sol·licitar les ajudes, el titular de Foment ha afirmat que aquestes podran ser rebudes en el moment en què cada comunitat autònoma hagi obert les ordres corresponents.

En general, el pla, que consta de nou programes, prioritza com els seus dos eixos fonamentals el foment del lloguer, la rehabilitació i regeneració, així com la renovació urbana i rural. De la Serna va afirmar que el pla es durà a terme “amb especial atenció a les persones en situació de desnonament o llançament del seu habitatge habitual i als ajuts a l’accessibilitat universal, així com a les famílies nombroses”.

Dins dels factors que estan contemplats en el pla, es troba: vetllar per millorar la qualitat de l’edificació i de la seva conservació, al costat de facilitar als joves l’accés al gaudi d’un habitatge digne i adequat en règim de lloguer.

Ajudes a la compra i al lloguer

El nou pla d’habitatge estarà orientat al lloguer, amb ajudes de fins al 50% de l’import de la mensualitat d’un pis per a joves de menys de 35 anys i majors de 65.

Igualment, el pla també s’enfoca en donar ajuda per a la compra d’habitatge de fins al 20% del preu del pis que s’adquireixi (amb un màxim de 10.800 euros). Aquesta està dirigida a joves de menys de 35 anys amb ingressos inferiors a tres vegades l’IPREM.

Ajudes per a rendes mensuals de fins a 900 euros

Un altre canvi del nou Pla Estatal d’Habitatge és que l’ajuda al lloguer es podrà demanar per a habitatges amb rendes mensuals de fins a 900 euros, enfront del màxim de 600 euros fixat en l’anterior pla; per adequar-lo així a l’encariment d’aquest tipus d’habitatge.

D’altra banda, les persones afectades per desnonament comptaran amb fins a 400 euros al mes per al lloguer.

Finalment, els majors de 65 anys podran comptar també amb ajudes de fins a 200 euros mensuals per atendre el pagament de factures d’aigua, llum, gas o comunitat.

Els objectius del Pla Estatal 2018-2021 són:
  • Persistir en l’adaptació del sistema d’ajuts a les necessitats socials actuals i de la limitació de recursos disponibles, prioritzant dos eixos, foment del lloguer, de la rehabilitació i regeneració i renovació, urbana i rural.
  • Contribuir que els deutors hipotecaris, com a conseqüència de l’adquisició d’un habitatge protegit, puguin fer front a les obligacions dels seus préstecs hipotecaris.
  • Millorar la qualitat de l’edificació i, en particular, de la seva conservació.
  • Contribuir a l’increment del parc d’habitatge de lloguer o en règim de cessió en ús.
  • Facilitar als joves l’accés al gaudi d’un habitatge digne i adequat en règim de lloguer.
  • Contribuir a evitar la despoblació de municipis de mida petita.
  • Facilitar el gaudi d’un habitatge digne i adequat a la gent gran, en règim de lloguer o de cessió en ús amb renda o preu limitat.
  • Facilitar el gaudi d’un habitatge digne i adequat a les persones amb discapacitat, mitjançant el foment de conjunts residencials amb instal·lacions i serveis comuns adaptats.
  • Contribuir a mantenir la reactivació del sector immobiliari, fonamentalment des del foment del lloguer i el suport a la rehabilitació d’habitatges, edificis i a la regeneració i renovació urbana o rural.

Molts especialistes han considerat que el nou Pla d’habitatge estatal 2018-2021, aprovat en Consell de Ministres, és efectiu, ja que contribuirà a facilitar l’accés a l’habitatge dels col·lectius amb menys recursos econòmics.