Ollé Bertrán

Coses a tenir en compte quan compres una casa

Des de la nostra agència immobiliària Ollé Bertrán volem ajudar-te des del primer moment i durant tot el procés, i aquí anem a oferir-te informació de totes les coses que has de tenir en compte per comprar una casa.

Una de les coses fonamentals que has de considerar a l’hora de comprar una casa nova és analitzar molt bé el tipus d’habitatge que necessites, cal pensar que la majoria es planteja una casa per a tota la vida per tant medita i pensa què és imprescindible per tenir la casa dels teus somnis.

Un altre tema fonamental és saber de quant pressupost disposes, ja que en el cas que hagis de demanar hipoteca a el banc, has de saber que hi ha poques hipoteques que es concedeixin a el 100% de la valor de la casa, sinó que la majoria arriba com a molt el 85%. En aquest punt, també hauràs de decidir si prefereixes una hipoteca a tipus fix o a tipus variable, ja que per demanar una hipoteca cal considerar dues variables: la durada de la hipoteca i el tipus d’interès, la quota serà el resultat d’ambdues i especialment de la segona que és la que en principi pots triar.

Has de delimitar la teva zona de recerca, analitzant el veïnat. Pots fer una primera aproximació a tots els barris de la teva localitat i després seguir amb un llistat amb les zones que més t’interessen, investigar el preu mitjà de cada barri per poder rebutjar aquells els que no puguis permetre’t i centrar-te en els que siguin més assequibles per a tu, de la mateixa manera planificar les visites als immobles que creguis que s’adeqüen a les teves necessitats.

Al mercat podem trobar tot tipus d’immobles: acabats, de segona mà reformats o sense reformar, i tots tenen avantatges i inconvenients així com unes despeses de compra.

Si et decideixes per un habitatge nou, tant si és a la venda com sense construir, cal informar-se sobre la promotora veure en quina promocions han participat fins i tot seria interessant preguntar als inquilins de les mateixes pels acabats i les qualitats. Comprar una casa nova té l’avantatge que no hauràs de fer reformes durant un temps i entres a formar part d’una comunitat nova. A l’adquirir aquest tipus d’habitatge hauràs de pagar un 10% d’IVA sobre el valor de compra, excepte si la casa és de protecció oficial el IVA serà només de el 4%.

Si el que compres és una casa de segona mà no hauràs de pagar l’IVA però si l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP), que depèn de cada comunitat autònoma, tot i que la mitjana se situa entre 6% i el 8%.

Així mateix, l’habitatge no només consta de la hipoteca, sinó que té una sèrie de despeses de manteniment, per tant hauràs de comptar amb ells per evitar sorpreses:

  • L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) que cal pagar anualment.
  • Les despeses de la comunitat.
  • El cost dels subministraments: caldera, aire condicionat, calefacció, electricitat …
  • L’assegurança de la llar.

Una altra gestió important és comprovar si l’habitatge està lliure de càrregues, és a dir, si té una hipoteca, si hi ha alguna ordre d’embargament sobre ella o qualsevol tipus de deute addicional, com per exemple, les quotes de la comunitat pendents.

Això es pot esbrinar acudint a el Registre de la Propietat i sol·licitant una nota simple informativa on obtindràs informació sobre:

  • Descripció de l’habitatge, entre altres, la seva localització, el tipus d’habitatge que és, la superfície construïda i útil, la referència cadastral.
  • La titularitat de l’habitatge, és a dir, de qui és la casa i la seva participació en portals o trasters.
  • Les càrregues de l’habitatge, si hi ha hipoteques o altres deutes i que en el cas de no ser saldades passarien a ser teves.

En definitiva, cal comprovar-ho tot molt bé i si no vols complicar-te, confia en els professionals.