Ollé Bertrán

Cuida la teva butxaca amb una hipoteca de diferencial baix

Si en aquest 2018 penses demanar un préstec hipotecari, és moment que adquireixis els coneixements necessaris per iniciar el procés de contractació. Cada hipoteca és un procés i has de tenir una formació mínima per seleccionar la que més s’adeqüi a les teves necessitats. Si d’estalvi es tracta, has avaluar les variables que definiran les quotes mensuals. Una de les més importants és el diferencial que, sumat a l’Euríbor, representa l’interès a pagar. El més convenient és que el diferencial sigui baix. A continuació t’expliquem per què, però abans has de saber què és i quins tipus d’hipoteques existeixen.

¿Fixa o variable?

Els préstecs hipotecaris es divideixen en dos tipus: variables i fixos. En els variables, el tipus d’interès es calcula sumant l’euríbor i el diferencial. Mentre que en els fixos, l’interès no està lligat a l’Euríbor, per tant, sempre serà el mateix.

Què és el diferencial?

El diferencial d’una hipoteca és el percentatge fix que representa la part dels interessos que obté el banc per haver-nos prestat els diners. És bàsicament una forma de remuneració i cada banc estableix el diferencial d’acord a les seves ofertes hipotecàries. Ara bé, aquesta variable ha de sumar-se a l’Euríbor per precisar quant hem de pagar cada mes. La qüestió és que l’euríbor, també conegut com a Índex hipotecari de Referència, fluctua mensualment i si puja un punt percentual teves quotes podrien augmentar fins i tot el doble.

Des de febrer de 2016 l’euríbor és negatiu, això implica que en alguns casos les entitats financeres haurien pagar-li als titulars del préstec. A causa d’aquesta situació, els bancs estan oferint hipoteques amb un tipus d’interès fix. Només així poden protegir els seus marges de guany. En aquests casos, el diferencial resulta baix comparat amb anys anteriors.

Com aconseguir hipoteques de diferencial baix?

Les hipoteques variables tenen un diferencial per sota de l’1%, tot i que la majoria estan relacionades a la contractació d’altres productes. En contrapart, les hipoteques fixes tenen un 3% de diferencial. Ara bé, l’important és saber triar entre aquestes dues. Alguns estudis suggereixen que amb una hipoteca de tipus variable el client acabarà pagant menys al cap de 30 anys, però, això no té perquè ser necessàriament cert. De fet, economistes del Banc Central Europeu adverteixen que els índexs hipotecaris pujaran aviat. De manera que si t’has deixat seduir per una hipoteca de tipus variable i això passa, acabaràs pagant fins a un 50% més.

Si tries una hipoteca fixa, tot i tenir un diferencial més gran, sabràs que la quota serà estable. Per aquesta raó aquesta modalitat se li recomana a famílies els ingressos no són alts i estan acostumades a estalviar. Aquest tipus de préstec és una aposta segura, eliminant els nivells d’incertesa que generen les variacions de l’índex hipotecari.

Tot depèn del deutor

Tots dos tipus d’hipoteques tenen els seus pros i contres, la qüestió és optar per aquella que s’adapti millor a les característiques del deutor. La millor manera de contraure una hipoteca del tipus variable és negociant a consciència i aconseguint que l’interès de tipus fix sigui força baix, de manera que es puguin pagar les quotes mensuals i tot en el pitjor dels escenaris. Tingues present que, tot i que l’euríbor està negatiu a hores d’ara, durant la bombolla immobiliària va superar el 5%.

El factor psicològic juga un paper fonamental, per això, si no confies en els pronòstics i et angoixes fàcilment, el millor és que optis per una hipoteca de tipus fix. Així tindràs més seguretat de poder pagar-la i els teus nervis no es veuran afectats cada vegada que escoltes una notícia sobre els índexs de referència hipotecària.

Potser tota aquesta informació t’hagi posat en estat dubitatiu sobre si demanar o no el préstec. Avalua la teva situació i no oblidis que adquirir un habitatge és, possiblement, una de les millors inversions que faràs en la teva vida. Pots consultar els nostres immobles en venda i t’acompanyarem durant tot el procés de compra.