Ollé Bertrán

Els problemes més comuns en les comunitats de propietaris i com resoldre’ls

Quan es fa part d’una comunitat de propietaris, cal adoptar certes conductes de convivència que són necessàries per a una sana relació entre veïns. No obstant això, sempre existiran inconvenients que perjudicaran l’ambient del teu entorn. A continuació enumerem alguns dels més comuns contratemps d’una comunitat de veïns i la millor manera de resoldre’ls.

Sorolls i festes

La música a tot volum i sorolls forts és un dels problemes més repetits en tota comunitat. És molt usual tenir un veí que sol fer festes i reunions a altes hores de la nit, pertorbant el somni i la tranquil·litat dels altres. La millor solució en aquestes situacions sempre serà el diàleg, canalitzat a través de la comunitat de veïns.

La higiene de les mascotes

Els propietaris que tenen animals domèstics que passegen a les seves mascotes per tot el conjunt residencial, tenen el deure de netejar les zones on aquestes fan les seves necessitats. Si no compleixen amb aquestes normes, hauran de ser sancionats pel president de la comunitat i hauran de pagar altes multes per incomplir-les.

Els lloguers de zones comunes

Llogar un espai compartit per la comunitat és una acció indeguda que va en contra de les normes de qualsevol veïnatge, ja que les persones que facin ús indegut d’aquest espai poden ocasionar greus danys que després no seran reparats pels responsables, sinó per els propietaris. No obstant això, tot i això, és molt comú que passi que molts dels propietaris incorrin per aquesta falta. Per això és bo mantenir un control sobre qui té accés a aquests espais.

Què fer quan el diàleg no funciona?

Els afectats s’han d’adreçar al president de la comunitat i demanar que es compleixi l’article 7.2 de la Llei de Propietat Horitzontal que fa a la sana convivència entre veïns dins d’una comunitat. Aquestes mateixes accions han de ser realitzades si hi ha algun altre conflicte, com per exemple, les remodelacions per part de veïns que afectin a tercers. En general aquesta llei els permetrà solucionar qualsevol tipus de problemes quan les paraules ja no són una sortida.