Ollé Bertrán

Tot el que necessites saber sobre la renda vitalícia immobiliària

Una nova i atractiva modalitat d’inversió que s’ha traslladat a Espanya i s’ha convertit en tendència en el mercat consisteix a vendre la propietat d’un habitatge a un inversor però conservant l’usdefruit, és a dir, el dret pel qual una persona pot utilitzar els béns. Això es tradueix en que qui ven la propietat pot viure-hi per la resta de la seva vida.

A la data ja hi ha agències especialitzades en l’àrea. Un altre tipus d’inversors per a aquesta modalitat són les asseguradores. On s’ha observat més aquesta tendència és a la ciutat de Madrid. L’anomenada renda vitalícia immobiliària és una alternativa ideal per a jubilats majors de 65 anys d’edat que no tenen hereus i perceben pensions.

És clar, és una bona oportunitat de negocis per a inversors amb paciència. Les immobiliàries que treballen amb aquest sistema calculen l’esperança de vida del venedor a través de dades estadístiques oficials de l’INE i els comparen amb 70% del valor de l’immoble. Això vol dir que la propietat no es ven al 100% del seu valor. Amb això se li garanteix de per vida una renda mensual al venedor d’aquest immoble.

Pel que els venedors (ex propietaris) no només conserven la seva casa per viure, sinó que a canvi perceben una pensió de per vida. El comprador, a més, es faria càrrec d’alguns pagaments com l’impost de l’IBI i derrames comunitàries.

Els “venedors” poden transformar els seus actius no líquids en rendiments mensuals i en cas d’impagament, recuperarien novament la propietat.

El comprador o inversor obté un habitatge, en la qual la rendibilitat i el valor final de la mateixa dependran dels anys que visqui el venedor. El risc d’incertesa és alt, ja que hi ha defuncions prematures i altres molt longeves dels ex propietaris. Per això aquest tipus d’accions només es fan en grans ciutats, on els habitatges en aquestes ubicacions sempre són demandades.

Aquesta alternativa té cabuda en països com Espanya i altres de Llatinoamèrica, en què la població té pensions molt baixes amb poc estalvi líquid però amb possessió d’atractives propietats.