Ollé Bertrán

QUÈ SÓN LES SOCIMIS I COM ESTAN EN L’ACTUALITAT

Les socimis o Societats Cotitzades anònimes d’Inversió en el Mercat Immobiliari, són un vehicle d’inversió molt de moda al nostre país, que es va aprovar en la llei 11/2009 i el encaix legal no va convèncer i es va tornar a modificar tres anys després, amb una última modificació que podem trobar a la llei 121/15.

L’escenari on es va produir la creació de les socimis a Espanya era en plena crisi del sector immobiliari, de manera que es van crear facilitats i incentius fiscals per a la seva posada en marxa, ja que en aquests anys ningú invertia en habitatge. I es van produir alguns canvis en els requisits des de la primera aprovació, com ara:

El capital social mínim per a la seva creació es va quedar en 5 milions (en lloc dels 20 milions que es requerien al principi)
Les socimis es podien crear amb un sol actiu
Estan obligats a invertir en borsa
Estan obligats a repartir dividends d’almenys el 80% de les rendes
Es van eliminar els límits d’endeutament de la societat.
Aquestes societats procedeixen de la versió americana de REIT (Real Estate Investment Trust) que és una inversió financera que va aparèixer als EUA en la dècada dels 60 i que va arribar a Europa per canalitzar les inversions immobiliàries a través de les societats que cotitzen en borsa.

L’activitat principal de les socimis és la compra, promoció i rehabilitació d’actius urbans (pisos, locals, centres comercials, naus logístiques, etc.) per posteriorment llogar-los o com a participació en el capital d’una altra Socimi.

Els requisits per a crear una Socimi són:

Ha de cotitzar en un mercat regulat com l’espanyol o l’europeu.
Ha de realitzar almenys una inversió del 80% del seu actiu en immobles urbans, oferts en lloguers o accions conjuntes amb altres socimis.
Han de tenir un mínim de 3 anys d’explotació en arrendament abans de poder ser venuts, i de 7 anys per a desenvolupaments propis.
No hi ha un mínim d’immobles actius.
El capital social mínim de la SOCIMI pot ser d’uns 5 milions d’euros.
Repartiment de dividends: 90% del benefici brut d’explotació, 100% dels dividends d’altres socimis i 50% de les plusvàlues dels immobles.
El free float o capital flotant mínim serà de dos milions o el 25% del capital social.
Els resultats de les companyies han de presentar informes de comptes cada 6 mesos.
Tot això comporta que les socimis siguin una forma d’inversió que requereix una gran transparència. De fet, és un producte que està funcionant amb força èxit a Espanya, ja que compten amb tots aquests avantatges:

Estan obligats a crear una inversió amb contractes llargs, mínim a cinc anys.
Tributació en línies generals en un règim fiscal privilegiat tributant per l’Impost sobre Societats a un 18% sobre el resultat de la societat i els seus ajustos.
Si més de la meitat de l’actiu o immoble són pisos de lloguer ha una bonificació del 20% sobre les rendes generades per les mateixes.
Els socis tenen un tractament excel·lent: persona física: 0%, persona jurídica +/- 14%
Deducció per reinversió de plusvàlues del 6% de les mateixes sobre la quota total.
Exempció de l’Impost d’Actes Jurídics Documentats en operacions de constitució, aportacions que no comportin diners i ampliació de capital
I estan exempts d’impostos municipals i de plusvàlua.
Les empreses veuen en aquest tipus d’inversió unes rendibilitats atractives amb uns resultats interessants, i segons els experts, amb la recuperació del mercat immobiliari, aquest creixement s’està duent a terme a un bon ritme i les perspectives es centren especialment en el sector de la logística i d’oficines.