Ollé Bertrán

Quines son les preguntes habituals dels compradors d’una casa

Quan ens vam decidir a comprar una casa, sabem que farem una de les majors inversions de la nostra vida, per tant, és important informar-nos de tot per aconseguir el nostre objectiu, que no és altre que comprar la casa dels nostres somnis i que tot el procés es dugui a terme de manera satisfactòria.

Aquestes serien les preguntes més habituals que solen fer-se els compradors d’una casa.

  1. ¿Cóm es la casa?

Es una pregunta molt genèrica però que comporta totes les qüestions sobre l’habitatge, com per exemple, el nombre de metres útils o quants metres construïts té, si té zones comuns, si l’immoble compta amb certificació energètica, en quina alçada o planta es troba l’habitatge. Una altra qüestió important és l’orientació i si inclou calefacció o aire condicionat.

Tant si és un habitatge en un edifici com si és un habitatge particular, normalment els compradors solen interessar-se pel nombre de veïns.

En el cas que fos un habitatge nou, les preguntes anirien al voltant de quan s’acabarien les obres i quina seria la data de lliurament, així com si seria possible triar un tipus de distribució interior i si implicaria costos addicionals.

En aquest punt, també és molt normal que els compradors preguntin sobre l’entorn de l’habitatge, per exemple, quins tipus de serveis hi ha als voltants, si té zones verdes, si està ben comunicat, etc.

I una cosa molt important que solen tenir en compte els compradors és preguntar si l’habitatge té càrregues.

  • ¿Quines despeses comporta la compra d’una casa?

Perquè el comprador és conscient que no només ha de pagar la casa i tenir en compte les despeses de la hipoteca (entre els quals es troben les despeses de taxació, la comissió d’obertura, l’Impost d’Actes Jurídics documentats, les despeses de notaria per l’atorgament d’escriptura pública del préstec, les despeses de Registre de la Propietat i les despeses de gestoria) sinó que hi ha una sèrie de despeses que comporta la compravenda.

Entre d’altres trobem:

  • Les despeses de notaria per l’atorgament de l’escriptura pública.
  • Les despeses de registre de la propietat, per inscriure aquestes escriptures signades pel notari.
  • Els impostos, que en el cas d’un habitatge nou consisteixen en pagar l’IVA (10% habitatge nou i 4% habitatge públic) i l’Impost d’Actes Jurídics Documentats.
  • Les dades de gestoria, per tramitar totes aquestes gestions i la liquidació dels impostos.¿Quin tipus de documentació he d’aportar?

Si no necessites finançament només caldrà aportar la identificació personal i les quantitats per al pagament, que en general es lliuren a través d’un xec bancari o mitjançant una transferència de el Banc d’Espanya.

En el cas de necessitar finançament, el banc va a sol·licitar diferents documents depenent de si és emprat per compte d’altri (en aquest cas caldrà presentar la fotocòpia de l’DNI, les tres últimes nòmines, l’última declaració de la renda, si hi va haver, i la vida laboral) o si és emprat per compte propi (aquí caldrà aportar la fotocòpia de l’DNI, l’últim trimestre del l’IVA, l’última declaració de la renda, la facturació i moviments de comptes i també la vida laboral).

  • ¿Que es fa un cop has comprat un habitatge?

Si es gestiona la compra a través d’una gestoria, ells s’encarregaran de tramitar la inscripció en el Registre de la Propietat, en el cas que hagi estat una compra entre particulars, haurà de fer-ho el mateix comprador en els terminis establerts.

També caldrà donar-se d’alta en els subministraments de l’habitatge com, per exemple, l’aigua, l’electricitat i el gas.

Com veiem, gestionar la compra d’un habitatge requereix d’una sèrie de tràmits que ens porten molt de temps i que moltes vegades no acabem de controlar, és per això que des de la nostra experiència a la nostra agència immobiliària Ollé Bertrán, sempre recomanem acudir als experts immobiliaris perquè ens assessorin durant tot el procés i gestionem la compra el més aviat possible i amb totes les garanties.