fitxa servei

Descripció del servei

El nostre equip d'advocats i fiscalistes li ofereix assessorament i gestió en els següents àmbits:

  • Nòmines, Seguretat Social, formalització de contractes de treball.
  • Confecció de sancions, administracions i liquidacions.
  • Llei d'Arrendaments Urbans i Llei de Propietat Horitzontal.
  • Inspecció de Treball i Seguretat Social.
  • Declaracions d'IVA, IRPF i Impost de Societats.
  • Constitució i modificacions d'estatuts.
  • Comptabilitat, balanços, comptes i llibres oficials.
  • Assessorament general civil i mercantil.
  • Recursos administratius, desnonaments, resolució de contractes d'arrendament.
  • Tramitació d'herències.

Tornar al llistat