fitxa servei

Descripció del servei

L’harmonia d’un interior és aparentment intangible, però completament estudiada: confort tèrmic, acústic i lumínic són paràmetres controlables que contribueixen a la sensació de protecció i benestar que ens ha de proporcionar un bon espai.

El nostre equip professional li ofereix:

  • Projectes ajustats a pressupost
  • Estudi previ de necessitats.
  • Vistes en 3D, per a entendre els espais abans de l’obra.
  • Projectes d’espais individuals (cuines, banys, etc)
  • Fins a l’últim detall: materials, il·luminació, mobiliari, etc.
  • Shop-assistance: presentem les mostres, catàlegs, al domicili.
  • Amidaments: descripció dels treballs i quantitats de materials de l’obra.
  • Planning: planifi cació temporal per a tenir controlats els terminis.
  • Direcció facultativa: comprovació que els treballs avancen segons el previst en el projecte.
  • Concepte RESTYLING: renovació de l’espai sense obra i mínim pressupost. Estudi previ dels elements aprofi tables afegint noves idees i recursos.

Tornar al llistat