Ollé Bertrán

La construcció redueix el nombre de desocupats el 2017

L’economia espanyola ressorgeix davant la crisi i gran part d’això l’hi devem al sector de la construcció. El PIB està creixent anualment, els bancs comencen a incentivar la compra d’immobles i el sector de la construcció està creant llocs de treball a un ritme accelerat. Però això no és nou, de fet, les constructores porten fent-ho des de fa tres anys de forma ininterrompuda. D’acord al Ministeri d’Ocupació, el nombre de desocupats pertanyents a aquest sector es va reduir en un 7,8% el que es tradueix en 290 mil persones, les quals ara formen part de la força laboral.

Més bones notícies

A la fi de desembre de 2017, Espanya va tenir el nombre més baix d’aturats en vuit anys i tots els sectors van aconseguir una reducció considerable de persones a l’atur. Construcció i Indústria van tenir una caiguda de dos dígits, seguit d’agricultura i de serveis.

Per més sorprenent que sembli, aquests fets han convertit a Espanya en el país que ha rebaixat més ràpid la seva taxa d’atur, superant a Eslovàquia, Portugal i Grècia, això segons les dades de l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics) . A més, podem afegir el creixement d’afiliats a la Seguretat Social, arribant a la xifra de 611.146 persones. Aquesta dada es posiciona com el millor des de desembre de 2005. D’aquesta manera el país tanca amb 18 milions de cotitzants, el nombre més alt des del 2008.

Rècord en creació de llocs de treball

Les empreses constructores espanyoles van batre un rècord nacional, creant més de vuitanta mil llocs de treball en tan sols dotze mesos. Ja ens trobem molt lluny d’aquells anys en què el mercat immobiliari es va trobar en una bombolla especulativa que va rebentar, i hem anat millorant fins a aconseguir 78 mil permisos per a la construcció de nous habitatges, d’acord amb la xifra que estima el Ministeri de Foment .

I encara que precisament va ser el sector de la construcció el que va resultar més afectat durant la punxada de la bombolla, també va ser el que va ressorgir amb més força a partir del 2013. La seva millora és tal que el nombre d’empleats en aquest àmbit creix a un ritme que supera per bastant al de la pròpia economia.

Sobre el treball per als estrangers

Un altre aspecte que el Ministeri d’Ocupació està tenint en compte és el treball per als estrangers, el qual també ha repuntat durant els últims anys. També el nombre de cotitzants forans està creixent de manera exorbitant, a ritmes interanuals del 7%. Això representa un increment de gairebé el doble, comparat amb els cotitzants nacionals. La majoria dels estrangers són romanesos i marroquins i cobreixen un de cada tres llocs de treball forans a Espanya.

Entre els sectors en els treballen més estrangers trobem els hotels, les constructores i les empreses de serveis. En aquests àmbits fan servir tradicionalment la mà d’obra barata i de perfil baix de formació, de manera que als estrangers els resulta fàcil competir amb els nacionals. És més, aquests sectors solen donar feina a quatre de cada deu estrangers establerts a Espanya.

La construcció és la principal responsable de disparar l’afiliació d’estrangers a la Seguretat Social, aconseguint el 14% interanual. El més sorprenent és que aquest creixement s’ha mantingut durant els últims dos anys.

Vent en popa

El Fons Monetari Internacional ha mantingut les seves previsions de creixement de l’economia espanyola per a aquest 2018. S’espera que l’increment sigui d’un 2,5% que si bé és menor al de 2017, segueix posicionant a Espanya com una de les economies més dinàmiques .

De la mateixa manera, s’espera que el sector de la construcció tingui un desenvolupament del 3,5% en el període comprès entre 2018 i 2020, això si els agents del mercat no es veuen afectats per la tensió que pogués resultar de la presa de possessió del President del Govern a Catalunya, un paper essencial en l’economia.

Finalment, l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya assenyala que comprar un habitatge per després llogar-resulta una fórmula d’inversió bastant segura que dóna majors rèdits d’invertir, per exemple, a la Borsa.