Ollé Bertrán

ELS GARATGES COMUNITARIS HAURAN INSTAL·LAR PUNTS DE RECÀRREGA PER A COTXES ELÈCTRICS

La Comissió Europea acaba d’anunciar en un dels seus projectes la idea d’obligar a instal·lar diversos punts de recàrrega vehicular en totes les zones amb edificis i garatges, amb l’objectiu d’impulsar l’energia neta en el continent. Diuen que el temps màxim que donaran per a execució d’aquest pla serà fins al primer mes de 2021. No obstant això, tot i que la data límit s’estima per a aquest any, encara la directiva no ha estat anunciada i el programa europeu té la possibilitat d’establir mesures fins al 2030, per la qual cosa no queda clar el termini exacte pels moments.

Els garatges comunitaris hauran tard o d’hora que acoblar-se a aquesta nova norma de ser imposada. L’adaptació estructural que ha de realitzar per a integrar amb major eficàcia aquestes fonts d’energia dels cotxes elèctrics sembla que no serà tan senzilla com molts pensen.

Jordi MARROT, membre de la unitat de rehabilitació del Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CATEEB), assenyala que el mercat no està enfocant-se en la construcció de punts de càrrega, i que les obres noves d’aquest tipus no tenen promoció en el mitjà. Insinua, a més, que de moment la mesura de la Comissió Europea no és valent, que els seus objectius són “inviables” i que el cotxe elèctric no es farà d’un espai sense propostes més detallades. No obstant això, sosté que a mitjà termini el sector professional de l’àrea pot desenvolupar-se, i que tot i que hi ha instal·ladors d’energia solar i tècnics, de moment no és suficient, encara que confia que la demanda segurament augmentarà amb els anys.

Així i tot, els punts de recàrrega per als cotxes elèctrics no són desconeguts per la indústria, i ho demostra el fet que hi ha algunes companyies dedicades exclusivament a la seva construcció, que entenen la varietat de formes en què es pot executar aquestes obres i els tràmits que impliquen. Per exemple l’empresa aparcar (Aparca i Càrrega), especialistes en pàrquings comunitaris, s’enfoca en la instal·lació de punts de càrrega per a cotxes en zones de pàrquing. El seu director general, Miquel Castro, explica que els cables necessaris s’instal·len sense complicacions i que els punts es troben a disposició dels veïns, tant en termes econòmics com geogràfics. Indica que l’estalvi monetari d’un conductor de cotxe elèctric és d’un 40% en aquest tipus d’instal·lacions que difereixen de les individuals.

Roger Bancells, arquitecte tècnic, explica que després que el Codi Tècnic d’Edificació s’aprovés el 2006, la instal·lació elèctrica ha estat moltíssim més simple per a la indústria en general, ja que s’ha centralitzat. Va assegurar també, en referència al cost possible que això representa als veïns que faran ús del servei o no, que si la finca és molt antiga són idònies les mesures comunitàries finançades entre tots els veïns; això últim és important considerant que, depenent de com es dugui a terme la construcció d’aquests punts, les comunitats podran estar més o menys involucrades econòmicament.

És possible que les mesures públiques que vénen implementant en comunitats com Catalunya juguin a favor de les propostes de la Comissió Europea per a la instal·lació elèctrica. La Generalitat porta executant un pla infraestructural per a la recàrrega de vehicles elèctrics, que comprèn entre 2016 i 2019. El govern català pensa que ja en 2019 hauran prop de 25.000 endolls.

Ollé Bertrán

CONEIX ELS CINC TIPUS D’INVERSORS IMMOBILIARIS

La inversió immobiliària a Espanya està en auge des de fa un parell d’anys després de la recuperació de la crisi. Recordem que el 2017 va tancar amb un volum aproximat de 14.000 milions d’euros, el que representa un 45% més de guanys registrats per aquest mateix sector respecte a l’any 2016.

Així ho confirmen les estadístiques les dades comprenen diversos actius, com hotels, residències, logística, entre d’altres. Segons els experts es considera que això és una mostra que Espanya es posiciona com un país atractiu per invertir dins el mercat immobiliari en el món. Els experts afirmen que el creixement del mercat serà imminent al 2018.

No hem d’oblidar que la naturalesa de cada inversió és diferent, igual que els inversors actuen de forma diferent a l’hora d’escollir un immoble. A vegades les transaccions reeixides estan condicionades més per l’inversor que pel que aquest busca invertir, i això no vol dir que haguem de descuidar el nostre actiu, sinó que és important entendre com connectar amb el client.

Encara que, en el fons, sabem que la finalitat última dels inversors és la rendibilitat. A continuació, et comentem i definim alguns perfils comuns d’inversor immobiliari.

el obert
Aquest inversor és el més comú de tots, és a tot arreu, disposat a obtenir guanys a partir de baixes inversions. Està disposat a escoltar i atendre totes les teves propostes immediates per avaluar-les posteriorment, i moltes vegades no sap amb exactitud en quin tipus d’immoble desitja invertir (ja sigui hotel, local, residència, entre d’altres).

Aquests inversors són proclius a realitzar operacions al mateix temps, de manera que busquen moltíssim assessorament. Generalment, com no estan molt assabentats del mercat, fan inversions petites i agraeixen molt la informació que els proporcionen, especialment si és detallada.

el agosarat
El agosarat inverteix de forma emocional, sense entendre molt bé com funciona el mercat. El seu desig d’invertir el torna impulsiu, i no analitza massa quin és la via lògic d’una inversió abans de fer-la. En aquest sentit és tot el contrari al conservador, ja que no es pren el seu temps per valorar el negoci eficaçment. Amb facilitat es desfà dels actius que adquireix i va a per uns altres, decantant sovint per immobles nous amb la creença que necessàriament per això seran més rendibles.

el cautelós
L’inversor cautelós en general té experiència invertint i ha après moltíssim de tractes passats. No és impulsiu i pren decisions fredament. Estudia a profunditat no només l’immoble, sinó la zona en què es troba, les seves normes i els documents legals que donen suport l’actiu. Per tot això negociar amb ells implica entendre molt bé el mercat immobiliari.

el conservador
Aquest tipus d’inversors es volen assegurar que obtindran guanys constants de l’immoble, fins i tot si són baixes, així que no està interessat en perdre el temps discutint un munt d’opcions per invertir, ja que el perfil dels actius que desitja sovint és molt concret . Els conservadors van pels negocis que siguin rendibles i segurs.

Busquen immobles preparats immediatament per al seu aprofitament, així que es decanta per actius propers a zones universitàries o turístiques, de les quals pot treure diners en poc temps. Les ciutats d’Espanya en què més inverteixen són Barcelona i Madrid, precisament perquè reben a molts espanyols i estrangers a l’any.

l’acabalat
L’acabalat està des del principi motivat pel negoci, fins i tot quan la inversió pugui ser arriscada o costosa. Encara que inverteix poc, busca actius diferencials que li permetin obtenir guanys portentoses, i sent predilecció pels immobles luxosos. Li semblen atractius els actius que tinguin passat històric, que representin certa exclusivitat i que es trobin en àrees concorregudes.