Ollé Bertrán

Què fer si heteres una casa amb hipoteca

Tot i que no hi ha dades sobre quines són les raons que ens porten a renunciar a una herència, s’ha comprovat que una part important d’aquest rebuig és el deute que presenten alguns habitatges que formen part dels llegats, de fet, durant l’any passat els espanyols van renunciar a una de cada deu herències que van rebre.

Els advocats aconsellen que abans de decidir-se per acceptar o renunciar a una herència, és important fer un inventari dels béns que tenia el difunt i sobretot dels deutes que pugui tenir, ja que els deutes també s’hereten, per així poder fer números i saber si es pot fer front a més de el pagament dels impostos que suposa heretar un habitatge (impost de successions i l’impost de la plusvàlua municipal), a el pagament mensual d’un préstec d’estar l’habitatge hipotecat.

Però ¿Quines són les opcions que tenen els hereus que rebin un habitatge sobre la qual recau una hipoteca?

Per començar cal comprovar si disposa d’una assegurança de vida i això es pot saber en el Registre Únic d’assegurances de vida, aportant el certificat literal de defunció. En el cas que el difunt compti amb ell, hi ha dues possibilitats:

 • Que l’assegurança de vida està vinculat a la hipoteca, el beneficiari és l’entitat bancària en què es té contractat aquest préstec hipotecari, per tant en cas de defunció de la titular d’aquesta hipoteca, el banc rebrà una determinada quantitat destinada a amortitzar.
 • Que l’assegurança de vida no estigui vinculat a la hipoteca, en aquest cas el beneficiari rebrà una determinada quantitat i ell decidirà si la fa servir o no per pagar el que resta de préstec.

Aquestes són les millors opcions perquè l’hereu no hagi de fer front a el pagament de la hipoteca. No obstant això, en el cas que el mort no tingués assegurança de vida, el successor tindria quatre opcions:

 • Acceptar l’herència: si decideix acceptar l’herència, el beneficiari assumirà el pagament de la hipoteca amb les condicions prèviament establertes, l’únic canvi que haurien de fer és el canvi de titular de la hipoteca, que ha de ser un tràmit gratuït i que es farà aportant el certificat de defunció i de testament.
 • Acceptar l’herència a benefici d’inventari: en aquest cas el beneficiari també acceptaria l’herència amb l’habitatge hipotecat però separant el patrimoni propi de beneficiari i de l’heretat. Amb aquesta opció els deutes es fan front amb el patrimoni heretat, amb la qual cosa el beneficiari no veurà compromès el seu propi patrimoni. Aquest tràmit es du a terme mitjançant un jutge o un notari, i en aquest cas els deutes es pagarien amb el patrimoni de l’herència fins on arribi el valor dels béns heretats.

Una dada important a tenir en compte és la possibilitat que existeix que la hipoteca heretada contingui clàusules abusives, com per exemple, la clàusula sòl o que sigui un préstec referenciat en una moneda estrangera (hipoteca multidivisa) en aquest cas, el nou titular de la hipoteca podrà reclamar perquè s’anul·lin de el préstec amb garantia hipotecària aquestes clàusules.

 • Rebutjar l’herència: tenint en compte que la llei no obliga els successors a acceptar una herència i es permet el rebuig, en el cas que l’hereu es decidís per aquesta opció, no haurà de fer front a el pagament de la hipoteca, en aquest cas no rebrà ni l’habitatge ni la resta de béns que li hagin correspost.
 • Vendre la casa després d’haver heretat: per a això hauràs de realitzar alguns tràmits per convertir-te en el propietari legal de l’immoble, i després plantejar-te la venda, encara que donada la complexitat de el procés, des Ollé Bertrán t’aconsellem que et posis en contacte amb els nostres assessors immobiliaris perquè et resolguin els dubtes i t’ajuden en tots els passos.

En qualsevol cas, el millor és acudir als experts perquè puguin ajudar-te a prendre una decisió i perquè aconsegueixin el millor benefici tant si decideixes heretar com si no.

Ollé Bertrán

Els avantatges de tancar un porxo

Si disposes d’un porxo a casa que realment no aporta valor perquè la seva situació no és la més idònia perquè puguis gaudir-lo a l’aire lliure o simplement no ho fas servir tant com hauries, pots plantejar-te la idea de tancar-lo, de manera que facis la teva casa més habitable, més agradable i més còmoda, i alhora, més eficient des d’una perspectiva d’estalvi energètic.

Tancar un porxo té molts avantatges:

 • Major espai: un porxo ben aprofitat serà una habitació més a la casa ja que podràs incorporar aquest espai com una sala d’estar, com a menjador o despatx o fins i tot com un hivernacle.
 • Millor climatització: si tanques el porxo, ajudaràs a climatitzar l’habitatge a l’hivern, ja que el tancament actuarà com a barrera tèrmica, sobretot si ho fas amb un bon material aïllant com el PVC, a l’hivern el sol escalfarà l’estada hi ha l’estiu pots obrir els vidres perquè passi l’aire.
 • Menys soroll: amb un tancament de PVC o amb un vidre de gran gruix i cambra d’aire, ser reduirà el soroll tant al porxo com a l’interior de la casa.
 • Major neteja: Ja que el tancament evitarà que s’embruti el porxo amb el vent o la pluja.
 • Major seguretat i privacitat: Un porxo tancat disminueix el risc de robatori i més guanyarem en privacitat sobretot si instal·lem vidres fumats o emmirallats.
 • Així mateix, si t’estàs plantejant vendre la teva casa, hauries de saber que la superfície tancada és un 80% més cara que l’oberta, per tant, tancant el porxo podries vendre la teva casa a un preu més alt.

No obstant això una de les coses principals que has de fer si et decideixes per tancar el porxo és tenir en compte els materials, ja que aquests seran de gran rellevància, de fet triar un o altre determinarà el futur ús de la instal·lació.

Es poden triar tancaments fixos o mòbils, però per exemple, si vols estalviar diners normalment el PVC surt més econòmic però és estèticament menys vistós, però l’alumini també és un material barat però no és tan monòton en el pla estètic.

Els muntatges d’alumini amb vidre temperat són adequats per a tot tipus de mides i l’avantatge principal que té l’alumini és que es pot adaptar molt bé a la decoració que es desitgi. Tant si tens murs de pedra com de fusta, es poden aconseguir perfils adequats que quedin estèticament perfectes i el mateix passa si els revestiments exteriors o interiors són de materials més moderns.

El cristall temperat se sol utilitzar en els tancaments per ser un vidre que és molt resistent i segur. Aquest tipus de tancaments anomenats cortines de vidre o tancaments sense perfils es poden complementar perfectament amb estors cortines i altres elements per controlar l’entrada de la llum externa.

Així mateix hi ha molta varietat de tancaments, com ara:

 • Portes corredisses: Que és la versió més clàssica i molt versàtil, on s’utilitzen moltes fulles de diferents obertures per obrir per ambdós costats i en els dos sentits.
 • Tancaments plegables: Que permeten que l’espai quedi obert completament, optimitzant l’espai, l’inconvenient d’aquests tancaments és que les portes no són tan hermètiques i les fulles no solen ser de molt gruix.
 • Cortines de vidre: On s’aconsegueix una obertura completa de l’espai i són adequats per a porxos amb corbes o amb angles.
 • Tancament lliscant: que és una combinació entre el tancament plegable i la cortina de vidre, amb diferents fulles que es llisquen per una guia fins a una dels extrems on es plega perpendicularment. Aquest tipus de tancament manté una bona climatització, redueix el nivell de soroll i és una de les millors opcions per als porxos exteriors.
 • Hi ha un altre tipus de tancament on el que es munta és també el sostre de vidre fix o mòbil i d’aquesta manera tota la superfície queda al descobert, encara que a l’interior sol ser una estructura més complexa, semblant a una mena d’hivernacle, que permet gaudir de l’exterior al complet.

En definitiva, idees per a tots els gustos i pressupostos!