Ollé Bertrán

Quines son les preguntes habituals dels compradors d’una casa

Quan ens vam decidir a comprar una casa, sabem que farem una de les majors inversions de la nostra vida, per tant, és important informar-nos de tot per aconseguir el nostre objectiu, que no és altre que comprar la casa dels nostres somnis i que tot el procés es dugui a terme de manera satisfactòria.

Aquestes serien les preguntes més habituals que solen fer-se els compradors d’una casa.

 1. ¿Cóm es la casa?

Es una pregunta molt genèrica però que comporta totes les qüestions sobre l’habitatge, com per exemple, el nombre de metres útils o quants metres construïts té, si té zones comuns, si l’immoble compta amb certificació energètica, en quina alçada o planta es troba l’habitatge. Una altra qüestió important és l’orientació i si inclou calefacció o aire condicionat.

Tant si és un habitatge en un edifici com si és un habitatge particular, normalment els compradors solen interessar-se pel nombre de veïns.

En el cas que fos un habitatge nou, les preguntes anirien al voltant de quan s’acabarien les obres i quina seria la data de lliurament, així com si seria possible triar un tipus de distribució interior i si implicaria costos addicionals.

En aquest punt, també és molt normal que els compradors preguntin sobre l’entorn de l’habitatge, per exemple, quins tipus de serveis hi ha als voltants, si té zones verdes, si està ben comunicat, etc.

I una cosa molt important que solen tenir en compte els compradors és preguntar si l’habitatge té càrregues.

 • ¿Quines despeses comporta la compra d’una casa?

Perquè el comprador és conscient que no només ha de pagar la casa i tenir en compte les despeses de la hipoteca (entre els quals es troben les despeses de taxació, la comissió d’obertura, l’Impost d’Actes Jurídics documentats, les despeses de notaria per l’atorgament d’escriptura pública del préstec, les despeses de Registre de la Propietat i les despeses de gestoria) sinó que hi ha una sèrie de despeses que comporta la compravenda.

Entre d’altres trobem:

 • Les despeses de notaria per l’atorgament de l’escriptura pública.
 • Les despeses de registre de la propietat, per inscriure aquestes escriptures signades pel notari.
 • Els impostos, que en el cas d’un habitatge nou consisteixen en pagar l’IVA (10% habitatge nou i 4% habitatge públic) i l’Impost d’Actes Jurídics Documentats.
 • Les dades de gestoria, per tramitar totes aquestes gestions i la liquidació dels impostos.¿Quin tipus de documentació he d’aportar?

Si no necessites finançament només caldrà aportar la identificació personal i les quantitats per al pagament, que en general es lliuren a través d’un xec bancari o mitjançant una transferència de el Banc d’Espanya.

En el cas de necessitar finançament, el banc va a sol·licitar diferents documents depenent de si és emprat per compte d’altri (en aquest cas caldrà presentar la fotocòpia de l’DNI, les tres últimes nòmines, l’última declaració de la renda, si hi va haver, i la vida laboral) o si és emprat per compte propi (aquí caldrà aportar la fotocòpia de l’DNI, l’últim trimestre del l’IVA, l’última declaració de la renda, la facturació i moviments de comptes i també la vida laboral).

 • ¿Que es fa un cop has comprat un habitatge?

Si es gestiona la compra a través d’una gestoria, ells s’encarregaran de tramitar la inscripció en el Registre de la Propietat, en el cas que hagi estat una compra entre particulars, haurà de fer-ho el mateix comprador en els terminis establerts.

També caldrà donar-se d’alta en els subministraments de l’habitatge com, per exemple, l’aigua, l’electricitat i el gas.

Com veiem, gestionar la compra d’un habitatge requereix d’una sèrie de tràmits que ens porten molt de temps i que moltes vegades no acabem de controlar, és per això que des de la nostra experiència a la nostra agència immobiliària Ollé Bertrán, sempre recomanem acudir als experts immobiliaris perquè ens assessorin durant tot el procés i gestionem la compra el més aviat possible i amb totes les garanties.

Ollé Bertrán

Com vendre abans gràcies a la immobiliària

La intermediació immobiliària consisteix a contractar els serveis d’un agent immobiliari perquè ens proporcioni un assessorament individualitzat per tal que la nostra casa es vengui el més aviat possible i amb les millors garanties, a través d’un negoci jurídic.

Per a això, és important que es dugui a terme la signatura d’un contracte d’intermediació immobiliària o full d’encàrrec, mitjançant el qual s’estableixen els drets i obligacions de cadascuna de les parts, amb l’objectiu final de vendre la propietat en qüestió.

Aquest contracte d’intermediació immobiliària o full d’encàrrec no està regulat pel Codi Civil i per tant depèn del que pactin les parts, independentment d’això, hi ha un model en el qual s’han d’incloure els següents apartats:

 • Informació personal tant de l’intermediari com del propietari de l’immoble per poder identificar-los en qualsevol moment.
 • Informació de l’habitatge en què s’incloguin les dades registrals per tal de comprovar que l’habitatge no tingui cap càrrega.
 • El preu de l’habitatge és important especificar-ho, així com, l’autorització dels propietaris perquè l’agent intermediari rebi les quantitats en concepte de reserva i senyal.
 • En quines condicions es compromet l’intermediari a comercialitzar l’habitatge.
 • La durada del contracte que en general sol ser un període de sis mesos, aquí cal especificar a més si hi ha condicions de renovació o cessament de contracte.
 • L’autorització expressa per part dels propietaris per poder fotografiar i gestionar la publicitat de l’habitatge.
 • El lliurament de claus de part del propietari a l’intermediari.
 • Cal especificar si l’agent immobiliari tindrà un contracte de forma exclusiva.
 • Quins són els honoraris de l’agència, la quantia varia segons la localitat però oscil·la entre un 3% i un 7% de el preu de venda de l’immoble, a aquesta quantitat caldrà afegir l’IVA i s’especificarà quan i com es duran aquesta comissió.

Una vegada que s’ha signat aquest contracte d’intermediació immobiliària, cal tenir en compte tots els avantatges que comporta, ja que gràcies a això aconseguirem que el nostre immoble es vengui més ràpid.

Avui en dia les persones que volen vendre un immoble volen fer-ho amb totes les garanties i a través d’un servei personalitzat, per això la gent cada vegada confia més en els serveis d’un intermediari immobiliari, de manera que juntament amb un servei de qualitat puguin estalviar temps i evitar tots els problemes que comporta la venda d’un immoble.

Contractar els serveis d’un intermediari immobiliari no només suposa un assessorament personalitzat durant tot el procés sinó que anem a estalviar molt temps en gestionar tota aquesta feina d’intermediació immobiliària, és a dir, el nostre intermediari es dedicarà a organitzar les visites dels potencials compradors, es s’encarregarà de preparar la comercialització i la publicitat de l’immoble, a través dels seus portals, xarxes socials i la seva cartera de clients.

L’experiència d’un agent immobiliari aconseguirà que la venda sigui el més segura possible, ja que coneixen el mercat i podran posar-li un preu adequat al nostre habitatge perquè no estigui molt de temps a venda. Tot el procés es durà a terme d’una forma professional i legal, evitant falsos compradors o intents de frau.

A més en el moment en què signem el contracte tindrem el compromís per part de l’agent immobiliari que ens va a trobar un comprador el més aviat possible ja que l’objectiu final l’intermediari és el mateix que el de venedor, és a dir, vendre el més aviat possible a el millor preu possible.

La nostra agència immobiliària Ollé Bertrán, comptem amb els millors professionals perquè puguin exercir d’intermediaris immobiliaris i ajudar-te durant tot el procés de compravenda del teu habitatge.