Ollé Bertrán

He heretat un immoble com puc vendre?

Són molts els casos de les persones que reben un immoble una herència i és llavors quan sorgeixen diferents dubtes com quant pot costar heretar aquest immoble o si es pot vendre un habitatge heretada.

Les opcions una vegada que s’hereta un habitatge dependrà de les necessitats i del que el propietari vulgui fer, ja que sempre hi ha l’opció de quedar-se’l per a ús personal, llogar-lo per poder obtenir rendibilitat a mig-llarg termini o de vendre-ho perquè la rendibilitat sigui de forma immediata.

Tenint en compte que no hi ha un temps determinat per poder vendre un habitatge que s’ha heretat, sí que cal tenir en compte una sèrie de passos i de tràmits a seguir per poder vendre-la.

 1. El primer pas és recopilar tota la documentació necessària pel que fa a l’herència entre la qual s’inclou el certificat de defunció i el certificat d’últimes voluntats, per conèixer si hi ha testament i en quina notaria es troba. El certificat defunció es sol·licita en la pròpia funerària o en el Registre Civil i el certificat d’últimes voluntats es pot sol·licitar 15 dies després de la mort en el Registre General d’actes d’últimes voluntats i per a això, cal presentar el certificat de defunció i el pagament de la taxa corresponent.
 2. Un cop a la notaria es procedirà a realitzar l’escriptura d’adjudicació de l’herència i les escriptures de la casa signant davant notari, i això és fonamental per poder canviar el nom de la titular de l’habitatge i poder realitzar la venda posterior.
 3. Un cop som titulars de l’habitatge cal liquidar dos impostos:
  1. L’Impost de Successions i Donacions: que depèn de cada comunitat autònoma i per al qual comptem amb un termini de sis mesos amb possibilitat de pròrroga si es demana per poder abonar-lo. A Catalunya l’impost de successions depèn de diversos factors:
   1. De la valor de l’habitatge, que com més gran sigui, major quantitat d’impostos haurà de pagar.
   1. De el grau de parentiu, en aquest cas, com més a prop sigui el grau de parentiu menor percentatge caldrà aplicar.
   1. De el patrimoni de la víctima, és a dir, l’impost serà més gran si la persona compta amb un gran patrimoni.
   1. De el tipus d’habitatge, ja que si l’habitatge heretat era la residència habitual de la persona morta i els hereus són el / la cònjuge i / o els seus fills, es pot arribar a tenir una bonificació de l’99%.
  1. L’Impost sobre l’Increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana o plusvàlua municipal que grava la re valorització de el terreny durant els anys en que el mort ha estat propietari de l’immoble. Amb aquest impost cal tenir en compte que si no s’efectua la venda de l’habitatge durant l’any en que s’ha heretat, caldrà tornar a pagar l’impost a l’any següent.
 4. Amb els impostos liquidats i tota la documentació anterior s’ha d’anar a el Registre de la Propietat per poder canviar la titularitat de l’immoble al nostre nom. Per a això, caldrà lliurar una documentació determinada depenent de si existeix o no testament i de si hi ha un o més hereus.

En el moment en que hàgim realitzat tots aquests tràmits, estarem en condicions de poder posar l’immoble a la venda, el més recomanable és fer-ho a través d’una agència immobiliària, ja que ells poden assessorar-nos durant tot el procés fins al moment en què som propietaris de l’immoble i ens ajudaran a gestionar tota la documentació i els tràmits necessaris incloent els impostos, i un cop som propietaris poden gestionar tot el tema de la venda de l’immoble, sobretot, en el cas que no tinguem molt de temps per poder dedicar-nos a la venda o en el cas que hi hagi més hereus, ja que la nostra agència immobiliària vetllarà pels nostres interessos i aconseguirà els millors resultats i que puguem vendre l’immoble com més aviat millor.

En Ollé Bertrán disposem d’un servei d’assessoria jurídica on posem la nostra experiència tant jurídica com a fiscal a el servei dels nostres clients per ajudar-los a minimitzar els riscos de qualsevol operació, incloent l’assessorament en la tramitació d’herències.