Ollé Bertrán

¿Quines són les despeses que ha d’assumir el venedor d’un immoble?

La majoria de les persones que posa un immoble en venda, desconeix que aquesta operació també implica una sèrie de despeses, incloent impostos, per això encara que vendre un immoble sempre surt rendible, és interessant saber quines són les despeses que ha d’assumir el venedor de un immoble.

Despeses que assumeix el venedor abans de vendre un habitatge

El venedor d’un immoble ha de disposar d’una documentació específica abans de vendre el seu habitatge entre la qual s’inclou:

  • El certificat d’eficiència energètica: Que és un document que ha d’aportar el venedor tant si ven el seu immoble a través d’una agència immobiliària com si ho fa de forma particular. Aquest document inclou la informació energètica de l’habitatge i s’obté a través d’una empresa especialitzada que enviarà a un tècnic que ens farà un informe per aconseguir l’etiqueta energètica. El preu depèn de l’empresa contractada i de les taxes de l’Ajuntament i pot arribar a costar uns 100 € més IVA a més de les taxes.
  • La cèdula d’habitabilitat: En el cas de Catalunya aquest document és obligatori per vendre un habitatge i certifica que l’immoble compleix amb els requisits mínims de seguretat. Tampoc hi ha un preu estàndard i depèn de l’habitatge i de l’empresa, així com de les taxes de l’Ajuntament. Per a un pis d’uns 80 metres quadrats són aproximadament 120 € amb taxes incloses.
  • La nota simple: És un document bastant econòmic de 9 € que es pot sol·licitar al Registre de la Propietat, i que tot i que és normalment el comprador qui ho sol·licita per comprovar el titular de l’habitatge i que l’immoble estigui lliure de càrregues, és interessant que el venedor ho sol·liciti i comprovar les dades prèviament.

En el cas que en l’habitatge no tingui hipoteca però no estigui cancel·lada en el registre això apareixerà a la nota simple, per tant, haurem de procedir a la cancel·lació registral de la hipoteca, el preu varia en funció de si ho fem a través del nostre banc o una gestoria independent o pel nostre compte anant des dels 1.100 € als 400 €.

Despeses que assumeix el venedor durant la venda d’un habitatge

En el moment en que tenim un comprador, cal realitzar una sèrie de despeses, com són les despeses de l’escriptura pública en la Notaria entre els quals s’inclouen els honoraris de notari i que encara que solen anar a càrrec de comprador, el venedor té de fer-se càrrec de l’escriptura pública de compravenda i les despeses variaran en funció del preu de l’immoble.

Així mateix, si s’ha sol·licitat els serveis d’una agència immobiliària per vendre el pis, caldrà pagar la comissió que oscil·la entre un 3% i un 7% sobre el preu de venda.

Despeses que assumeix el venedor després de vendre un habitatge

Amb la casa ja venuda cal abonar un seguit d’impostos entre els quals s’inclouen:

  • IRPF: que cal pagar en el cas en què hàgim obtingut un guany patrimonial, és a dir, que la diferència entre el valor d’adquisició (valor de compra) i el de transmissió (valor de venda) surti positiu, en aquest cas tributarà en un percentatge que va entre el 19% a l’23% depenent del guany obtingut. No obstant això, hi ha exempcions a aquest pagament, com per exemple: si s’és major de 65 anys, si es reinverteix els diners obtinguts en un nou habitatge o si es dóna el pis en dació en pagament.
  • Impost sobre l’Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana o plusvàlua municipal: aquest impost té a veure amb el valor de terra i l’augment de la valor experimentat durant els anys en què hem estat propietaris, per a això, es té en compte el valor cadastral, els anys de propietat i el coeficient i percentatge estipulat per l’Ajuntament.
  • Impostos sobre Béns Immobles (IBI): aquest impost correspon pagar-lo a propietari de l’immoble amb data 1 de gener, no obstant això, en molts casos es negocia el pagament entre el comprador i el venedor, en aquest cas, cadascun pagaria pels mesos en què va ser propietari de l’immoble durant aquest any.

En Ollé Bertrán disposem d’un servei d’assessoria jurídica on posem la nostra experiència, tant jurídica com a fiscal, a el servei dels nostres clients per ajudar-los a minimitzar els riscos de qualsevol operació.