Covid-19 - Comunicat coronavirus Més informació

  • Oficina Principal: 93 488 00 90

  • Agència Comercial: 93 452 15 15

actualitat

Noticia

Compareixença d'una representació del Consell de Col·legis Oficials d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals.

El passat 3 de juliol l'assessora jurídica del Consell de Col·legis d'Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya i Cap de l'assessoria jurídica del Col·legi d'API de Barcelona, Montserrat Junyent, va comparèixer, en representació del col·lectiu API, a la Comissió de Justícia i Drets Humans del Parlament de Catalunya en relació al Projecte de llei de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals.

Aquí tens el vídeo i el text íntegre de la intervenció, distribuït a tots els partits polítics integrants de la Comissió.

Tornar al llistat