Covid-19 - Comunicat coronavirus Més informació

  • Oficina Principal: 93 488 00 90

  • Agència Comercial: 93 452 15 15

actualitat

Noticia


1 - Quins són els reptes actuals del sector immobiliari?

En aquests últims mesos, les estadístiques apunten a lleus augments de preus, almenys en el sector residencial. De tota manera, i tot i que es tendeix a generalitzar, hem de tenir present que el mercat immobiliari no és estàndard ni uniforme, de manera que les situacions poden ser molt diferents segons el subsector (industrial, residencial, etc.) o la zona.

No obstant això, el sector immobiliari, tal com el coneixíem, no tornarà a existir. I en aquest nou mercat és important, entre altres coses, adequar la producció a la demanda real, passar de les polítiques de demanda a les d'oferta i treballar en la reducció dels costos de producció sense disminuir la qualitat i implementant la sostenibilitat. Aquesta serà l'única manera de propiciar un model de mercat nou, millor i més eficient i de professionalitzar el sector immobiliari.

En relació a la nostra professió, tinc clar que el gran repte és exportar a la resta de comunitats autònomes la regulació de l'activitat d'agent immobiliari, protectora dels consumidors, que ja està operativa a Catalunya. Pas necessari per aconseguir un sector més eficient també.

2 - Com s'han adaptat els API a aquesta nova realitat?

Professionalitzant cada vegada més. En aquest nou mercat, és clara la necessitat de segmentar en funció del producte i la seva ubicació, així com la importància de l'especialització del professional immobiliari davant un mercat cada vegada més globalitzat. Això vol dir que s'han d'establir xarxes segures de cooperació i col·laboració, és clar.

D'altra banda, s'evidencia la importància d'establir un model més enfocat al client, fins i tot més empàtic, i menys enfocat a les vendes, així com la importància de conèixer les prestacions del producte immobiliari, ja que estem davant d'un consumidor cada vegada més informat i exigent.

Tot i això, val a dir que probablement en el col·lectiu API el component professional ha primat més que l'empresarial i això ens ha permès suportar millor la situació que a altres operadors del sector ... això sí, profesionalizándonos cada vegada més, com comentava anteriorment .

3 - Quina valoració fan de Immoapi, la plataforma que van llançar el 2013?

Els col·legis d'API de Barcelona, Girona i Lleida, juntament amb l'Associació d'Agents Immobiliaris de Catalunya van decidir unir esforços i liderar la confecció d'una sèrie d'eines que hem anomenat Plataforma Immoapi. Entre nosaltres representem més de 2.500 oficines d'agents immobiliaris, el que ens dóna força suficient perquè aspirem a grans objectius.

La valoració del que s'ha fet fins avui és positiva, tot i que som exigents i lògicament és millorable. Comptem amb els recursos i la motivació necessaris perquè amb l'ajuda dels nostres col·legiats i associats puguem afinar tots els projectes que tenim en marxa. Volem el millor i per això ara ja treballem en noves versions millorades.

En tot cas, Immoapi és un dels projectes estratègicament més importants del col·lectiu i de major envergadura, però creiem que tot esforç val la pena quan es tracta d'ajudar als nostres agents a fer un salt qualitatiu en la professionalització dels seus serveis.

Sabem que tenim a les nostres mans la possibilitat de crear la millor i més completa més completa plataforma de serveis per als agents immobiliaris.

Tornar al llistat