• Oficina Principal: 93 488 00 90

  • Agència Comercial: 93 452 15 15

Administració de comunitats

Descripció del Servei

Més enllà de la gestió econòmica, una comunitat de veïns requereix actualment d'un servei de gestió integral que aporti solucions ràpides i eficaces als conflictes del dia a dia de la comunitat.

Els especialistes d'Ollé Bertrán serveis immobiliaris s'encarreguen de dur a terme una gestió responsable i transparent de totes les situacions que es produeixen dins de la comunitat de propietaris.

  • Constitució i redacció dels estatuts de la comunitat
  • Confecció de pressuposts i comptes anuals
  • Gestió econòmica de la comunitat: Control i pagament de subministraments, manteniment i impostos de la comunitat; gestió d'impagats
  • Legalització del llibre d'actes
  • Convocatòria, assistència, redacció i tramesa d'actes de reunions
  • Execució dels acords de les juntes
  • Gestió de conservació de la finca: obres i assegurances