• Oficina Principal: 93 488 00 90

  • Agència Comercial: 93 452 15 15

Avís legal

1. Propietat intel·lectual de la web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta pàgina web, el seu disseny gràfic i els seus codis font, són titularitat exclusiva de OB Gestió Patrimonial SLU., corresponent-nos l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos.

Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de OB Gestión Patrimonial SLU. Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distints de qualsevol classe continguts en aquest web site estan protegits per llei.

2. Contingut de la web i enllaços

A OB Gestión Patrimonial SLU. no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra web www.ollebertran.com, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços o cercadors des de la web www.ollebertran.com.

3. Actualització i modificació de la pàgina web

OB Gestión Patrimonial SLU. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva web site www.ollebertran.com, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir responsabilitat alguna per això.

4. Indicacions sobre aspectes tècnics

A OB Gestión Patrimonial SLU. no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics, no imputables a la nostra Societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet , així com de danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de OB Gestión Patrimonial SLU.

També quedem exonerats de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui sofrir l'usuari a conseqüència d'errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan escaigui de fonts alienes a nosaltres.

5. Tractament de dades de l´usuari

En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, OB Gestión Patrimonial SLU., informa als seus clients que quantes dades personals li facilitin no seran cedits a tercers sense autorització expressa de les persones afectades.

La finalitat d'aquest fitxer és facilitar la tramitació de les comandes i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d'interès als nostres clients.

OB Gestión Patrimonial SLU. garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D'aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers.

Els clients de OB Gestión Patrimonial SLU. podran en tot moment exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-lo per escrit a la nostra adreça de correu electrònic.

6. Seguretat en els accesos

L´accés a les pàgines a través de les quals el client de OB Gestión Patrimonial SLU. consulti dades personals, sol·liciti informació complementària o contracti algun dels productes que oferim es realitza a través de línia segura.

7. Legislació i jurisdicció aplicables

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en la nostra web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola.

Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament. Si vols fer algun comentari o suggeriment, pots utilitzar el nostre apartat contactar.