• Oficina Principal: 93 488 00 90

  • Agència Comercial: 93 452 15 15

Fitxa del servei

Descripció del servei

Més enllà de la gestió econòmica, una comunitat de veïns requereix actualment d’un servei altament qualificat que aporti solucions ràpides i efi caces a les incidències que pugui ocasionar el dia a dia de la comunitat.

  • Gestió econòmica. Confeccionem els pressupostos, presentem els comptes anuals i ens encarreguem del control i pagament de subministraments, manteniments i impostos de la comunitat.
  • Gestió administrativa. Redacció i constitució dels estatuts de la comunitat, cobertura total de les actes de reunions i legalització dels llibres d’actes.
  • Planificació i execució de projectes. Execució dels acords de les juntes i gestió de la conservació de la fi nca, incloent obres, tràmits municipals (llicències i subvencions) i assegurances.

Tornar al llistat