• Oficina Principal: 93 488 00 90

 • Agència Comercial: 93 452 15 15

Fitxa del servei

Descripció del servei

El nostre equip professional li ofereix:

 • Assessorament tècnic.
 • Certifi cats d’habitabilitat i tramitació.
 • Informes. Dictàmens i certifi cats.
 • Informes pericials.
 • Aixecament de plànols.
 • Certificats de seguretat de paraments exteriors.
 • Inspecció d’edifi cacions.
 • Reconeixement d’estructures existents i diagnosi prèvia als treballs de reforç estructural.
 • Càlcul i disseny de reforços estructurals.
 • Projectes de rehabilitació. Assumeix i direcció d’obres. Estudi de seguretat i coordinació de seguretat en obres de reforma i rehabilitació.
 • Tramitació de llicències d’obres.
 • Estudi i propostes de reforma d’habitatges.
 • Assessorament i viabilitat en canvi d’us i divisió d’habitatges.
 • Assessorament personalitzat en matèria de subvencions per a la rehabilitació.

Tornar al llistat